กรมการขนส่งทางบก แจง!!! การแชร์ข้อมูลในโซเชียลเรื่อง “23 พ.ร.บ.จราจรใหม่ ปรับหนักมาก”

0

ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน ระบุ!!! ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เกี่ยวกับการแก้ไขดัดแปลงรถ และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง “23 พ.ร.บ.จราจรใหม่ ปรับหนักมาก” ตามสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วยังไม่มีการปรับแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเกี่ยวกับบทกำหนดโทษแต่อย่างใด โดยข้อมูลที่ปรากฏส่วนใหญ่เป็นประเด็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เกี่ยวกับการแก้ไขดัดแปลงรถ และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในทุกประเด็น โดยความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ประกอบด้วย ความผิดตามมาตรา 5 (2) รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง ที่วัดความสูงของโคมไฟจากพื้นราบน้อยกว่า 40 เซนติเมตร หรือสูงเกิน 1.35 เมตร การเปลี่ยนท่อไอเสียที่มีระดับเสียงดังเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด การติดไฟสปอร์ตไลท์ ติดไฟนีออนใต้ท้องรถหรือติดไว้กับแผ่นป้ายทะเบียน รวมถึงการปรับเปลี่ยนโคมไฟรถผิดไปจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งกำหนดให้โคมไฟแสงพุ่งไกล โคมไฟแสงพุ่งต่ำ (ไฟหน้า) ต้องมีแสงขาวหรือเหลืองอ่อน ไฟเลี้ยวต้องเป็นแสงสัญญาณกะพริบสีอำพัน ไฟหยุดต้องเป็นแสงแดง และไฟส่องป้ายทะเบียนต้องเป็นแสงขาว ส่วนการติดตั้งไฟตัดหมอกแม้ไม่เป็นความผิดตามกฎหมายแต่ต้องใช้ให้ถูกต้องและปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด1_resize15รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ประกอบด้วย ความผิดเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียน ทั้งการไม่ติดแผ่นป้ายโดยวางไว้ที่กระจก ตัดต่ออัดกรอบใหม่ ติดป้ายเอียงหรือมีวัสดุปิดทับ เปลี่ยนแปลงสีรถ ความผิดเกี่ยวการแก้ไขดัดแปลงซุ้มล้อและยาง อาทิ การใส่ล้อยางเกินออกมานอกบังโคลน ใส่ล้อใหญ่จนแบะเพื่อหลบซุ้ม หรือตีโป่งขยายซุ้มล้อยื่นเกินกว่าขอบยางด้านนอกสุดเกิน 15 เซนติเมตร การถอดเบาะหลังออกเพื่อติดตั้งโรลบาร์ เป็นต้น ส่วนการใช้แผ่นป้ายทะเบียนปลอมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

ทั้งนี้เจ้าของรถที่มีการแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ เช่น การติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กด้านข้างรถ การเปลี่ยนเครื่องยนต์ การเปลี่ยนสี หรือการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง รวมถึงการแก้ไขดัดแปลงตัวถังรถ ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบขับเคลื่อน เป็นต้น ต้องขออนุญาตจากนายทะเบียนก่อนนำรถไปใช้ โดยนายทะเบียนจะปรับรายการในเล่มคู่มือจดทะเบียนไว้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบต่อไป หากไม่แจ้งแก้ไขในคู่มือจดทะเบียนก่อนนำรถไปใช้งาน มีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

Comments are closed.