กรุงศรี ออโต้ ครองใจลูกค้า คว้ารางวัล Superbrands 5 ปีซ้อน

0

“กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยนายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (กลาง) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล “Superbrands 2016” ที่ซุปเปอร์แบรนด์ (Thailand Superbrands Council)  มอบให้กับแบรนด์ที่มีความเป็นเลิศในการสร้างแบรนด์ เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จาก มร. ไมค์ อิงลิช (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ Superbrands Organisation และ นายปรีชา แก่นพรหม (ขวา) ผู้อำนวยการซุปเปอร์แบรนด์ ประจำประเทศไทย   โดยกรุงศรี ออโต้ เป็นแบรนด์ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์เพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายในทุกเซกเมนต์ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า จนเป็นแบรนด์ผู้ให้บริการสินเชื่อยานยนต์ที่สามารถครองใจลูกค้ามาได้อย่างยาวนานkrungsri-auto_superbrands-2016_2นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรี ออโต้ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เพราะเราตระหนักดีว่าความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลง และมีความต้องการใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เราจึงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายครอบคลุมทุกเซกเมนต์ได้อย่างแท้จริง การได้รับรางวัล Superbrands เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับทีมงานกรุงศรี ออโต้ทุกคน และเราจะมุ่งมั่นยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าในทุกจุดบริการ เพื่อรักษาความเป็นแบรนด์ผู้ให้บริการสินเชื่อยานยนต์อันดับหนึ่งในใจลูกค้าตลอดไป”

รางวัล Superbrands ถือเป็นรางวัลคุณภาพมาตรฐานระดับโลกที่มอบให้กับบริษัทที่มีความเป็นเลิศในการสร้างแบรนด์ โดยผ่านการคัดกรองอย่างเข้มข้นจากการสำรวจและวิจัยผู้บริโภคทั่วประเทศร่วม 15,000 คน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ การโฆษณา และประชาสัมพันธ์อีกกว่า 3,500 คน และมีคณะกรรมการอิสระของซุปเปอร์ แบรนด์ (Superbrands Council) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในประเทศจากหลายภาคส่วน อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ และโฆษณา และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทชั้นนำ ร่วมทำการตัดสินขั้นสุดท้าย โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแบรนด์ที่ได้รับรางวัล 3 หลักเกณฑ์ คือ คุณภาพของแบรนด์ (Brand Quality) เอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Personality) และความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (Brand Affinity) ทั้งนี้ จากการการดำเนินการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน Superbrands ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นองค์กรอิสระเพียงหน่วยงานเดียวในโลกที่มีมาตรฐานสูงสุดในด้านการวัดและประเมินความสำเร็จด้านการสร้างแบรนด์

Comments are closed.