ขายรถ 3 เดือน 1.81 แสนคัน กระบะโตต่อเนื่อง 4 %

0

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2559 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 72,646 คัน  ลดลง 2.0%  ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 23,763 คัน ลดลง 21.2%  รถเพื่อการพาณิชย์ 48,883 คัน เพิ่มขึ้น 11.2% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 38,915 คัน เพิ่มขึ้น 16.5%    ซึ่งเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่ได้แนะนำสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา หากแต่ยังคงมีการใช้จ่ายที่ลดลงจากภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง

ตลาดรถยนต์สะสม 3 เดือน มีปริมาณการขาย 181,560 คัน ลดลง 8.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 26.6% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 4.0% แต่เนื่องจากการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้กำลังซื้อยังคงจำกัดPRimg-20160425111732ตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายน แนวโน้มทรงตัว  ถึงแม้ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐในการเร่งเบิกจ่ายและผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการลงทุนในประเทศ แต่อย่างไรก็ตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงผันผวน รวมถึงภาวะภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ทำให้กำลังซื้อโดยรวมยังไม่สามารถขยายตัวได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายนยังอยู่ในสภาวะทรงตัว879846

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมีนาคม 2559

ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 72,646 คัน ลดลง 2.0%                              

อันดับที่ 1 โตโยต้า 21,101 คัน             ลดลง      23.1%   ส่วนแบ่งตลาด 29.0%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,198 คัน                 เพิ่มขึ้น     2.0%    ส่วนแบ่งตลาด 18.2%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า 11,352 คัน             เพิ่มขึ้น     8.1%    ส่วนแบ่งตลาด 15.6%

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 23,763 คัน ลดลง 21.2%                                

อันดับที่ 1 ฮอนด้า  7,648 คัน               เพิ่มขึ้น     4.7% ส่วนแบ่งตลาด 32.2%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 5,789 คัน              ลดลง     56.8% ส่วนแบ่งตลาด 24.4%

อันดับที่ 3 มาสด้า   2,385 คัน              เพิ่มขึ้น   49.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.0%

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  38,915 คัน เพิ่มขึ้น 16.5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 14,720 คัน            เพิ่มขึ้น   13.6% ส่วนแบ่งตลาด 37.8%

อันดับที่ 2 อีซูซุ      11,835 คัน             เพิ่มขึ้น     0.2% ส่วนแบ่งตลาด 30.4%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 5,427 คัน               เพิ่มขึ้น    81.9% ส่วนแบ่งตลาด 13.9%

ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 7,984 คัน แบ่งออกเป็น โตโยต้า 4,195 คัน – มิตซูบิชิ 2,938 คัน – ฟอร์ด 585 คัน – อีซูซุ 188 คัน – เชฟโรเลต 78 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 30,931 คัน เพิ่มขึ้น 1.8%

อันดับที่ 1 อีซูซุ      11,647 คัน              เพิ่มขึ้น    9.6% ส่วนแบ่งตลาด 37.7%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 10,525 คัน             ลดลง     11.2% ส่วนแบ่งตลาด 34.0%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด    2,597 คัน               เพิ่มขึ้น   34.5% ส่วนแบ่งตลาด  8.4%

  ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 48,883 คัน เพิ่มขึ้น 11.2%                    

อันดับที่ 1 โตโยต้า 15,312 คัน              เพิ่มขึ้น     9.0% ส่วนแบ่งตลาด 31.3%

อันดับที่ 2 อีซูซุ       13,198 คัน            เพิ่มขึ้น     2.0% ส่วนแบ่งตลาด 27.0%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 5,427 คัน               เพิ่มขึ้น   81.9% ส่วนแบ่งตลาด 11.1%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – มีนาคม 2559

ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 181,560 คัน ลดลง 8.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 50,513 คัน              ลดลง      27.9%      ส่วนแบ่งตลาด 27.8%

อันดับที่ 2 อีซูซุ     36,413 คัน              เพิ่มขึ้น     1.4%      ส่วนแบ่งตลาด 20.1%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า 25,028 คัน              ลดลง     14.9%       ส่วนแบ่งตลาด 13.8%

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 57,973 คัน ลดลง 26.6%                                

อันดับที่ 1 ฮอนด้า  17,106 คัน             ลดลง     20.8%       ส่วนแบ่งตลาด 29.5%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 13,310 คัน            ลดลง     57.6%       ส่วนแบ่งตลาด 23.0%

อันดับที่ 3 มาสด้า     7,018 คัน            เพิ่มขึ้น   43.3%      ส่วนแบ่งตลาด12.1%

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  99,313 คัน เพิ่มขึ้น 6.9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 35,140 คัน             ลดลง      1.7%        ส่วนแบ่งตลาด 35.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ      33,249 คัน             เพิ่มขึ้น     0.7%      ส่วนแบ่งตลาด 33.5%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 12,500 คัน             เพิ่มขึ้น    53.3%     ส่วนแบ่งตลาด 12.6%

ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 17,917 คัน แบ่งออกเป็น โตโยต้า 8,841 คัน – มิตซูบิชิ 6,487 คัน – ฟอร์ด 1,364 คัน – อีซูซุ 940 คัน – เชฟโรเลต 285 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 81,396 คัน ลดลง 4.0%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 32,309 คัน                  เพิ่มขึ้น    8.4%      ส่วนแบ่งตลาด 39.7%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 26,299 คัน            ลดลง      19.9%     ส่วนแบ่งตลาด 32.3%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด    6,663 คัน               เพิ่มขึ้น    31.3%     ส่วนแบ่งตลาด  8.2%

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 123,587 คัน เพิ่มขึ้น 4.0%                    

อันดับที่ 1 โตโยต้า 37,203 คัน             ลดลง      3.7%     ส่วนแบ่งตลาด 30.1%

อันดับที่ 2 อีซูซุ      36,413 คัน             เพิ่มขึ้น    1.4%      ส่วนแบ่งตลาด 29.5%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 12,500 คัน             เพิ่มขึ้น   53.3%    ส่วนแบ่งตลาด 10.1%

 

Comments are closed.