คาลเท็กซ์ สานต่อกิจกรรม “คาลเท็กซ์ รวมพลังสร้างสรรค์เพื่อชุมชน”

0

11ผ่านพ้นไปหมาดๆ กับอีกหนึ่งโครงการดีๆ “คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน” โดย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ ร่วมมือกับ สำนักงานเขตยานนาวา สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ และตัวแทนจากกองพันทหารม้าที่ 20 รักษาพระองค์ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนาชุมชนเพื่อนบ้าน และคุณภาพชีวิตชาวชุมชนโรงสีแม่มะลิ และชุมชนคาลเท็กซ์ บริเวณถนนพระรามที่ 3 กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ 

1-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%95-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม“คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน” ว่า “บริษัทฯ มีนโยบายและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบ และการพัฒนาช่วยเหลือสร้างสรรค์สังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับที่ทำการบริษัทฯ โดยโครงการ “คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน” ถือเป็นกิจกรรมสำคัญประจำปีของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกๆ ฝ่าย สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการดูแลช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งก็ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดีมาต่อเนื่อง อาทิ สำนักงานเขตยานนาวา สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ สถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ และตัวแทนจากกองพันทหารม้าที่ 20 รักษาพระองค์”

“สำหรับในปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น โดยระดมทีมอาสาสมัครพนักงานมาร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชุมชนในบริเวณที่ทำการบริษัทฯ พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้างการเรียนรู้ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เพื่อสาธารณประโยชน์ รวมถึงการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับชาวชุมชนโรงสีแม่มะลิ และชุมชนคาลเท็กซ์ บริเวณถนนพระรามที่ 3 ซึ่งแม้กิจกรรม “คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน” ในวันนี้ จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ แต่เป็นความตั้งใจและความพยายามของทุกคนในองค์กรของเรา ที่มุ่งมั่นเดินหน้าสานต่อมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น”

10ด้านนางมะลิ สันตติทรัพย์ ประธานชุมชนโรงสีแม่มะลิ และนายสุทิน เรืองเอี่ยม ประธานชุมชนคาลเท็กซ์ ต่างก็ได้กล่าวถึงความรู้สึก และการที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ว่า “กิจกรรมในวันนี้เป็นปีที่ 6 แล้วที่ทางคาลเท็กซ์ ได้สนับสนุนช่วยเหลือ พัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนโรงสีแม่มะลิ และชุมชนคาลเท็กซ์ พวกเราชาวชุมชนเองก็ยินดีให้ความร่วมมือและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนของพวกเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และต้องขอขอบคุณหน่วยงานจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่ได้มาร่วมอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ซึ่งกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อชาวชุมชนมาก ทำให้พื้นที่ในบริเวณชุมชนสะอาด มีสุขอนามัยที่ดี ทางชุมชนโรงสีแม่มะลิ และชุมชนคาลเท็กซ์ ยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุน ร่วมมือกับคาลเท็กซ์ จัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ ต่อไปเพื่อชุมชนที่น่าอยู่ของเรา”12โครงการ “คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญของบริษัทฯ ในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในการทำกิจกรรม และการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความรักความสามัคคีต่อกันภายในชุมชน เป็นพลังชุมชนในการทำกิจกรรมให้ประสบผลสำเร็จมีความเข้มแข็ง และส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น”

Comments are closed.