นิสสันเสริมทัพ รองรับวิสัยทัศน์ปี 2022 สำหรับภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย สู่ความเป็นผู้นำด้านความพึงพอใจของลูกค้า

0

ภายใต้วิสัยทัศน์ปี 2022 ของนิสสันในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ซึ่งมีเป้าหมาย ยกระดับสู่ความเป็นผู้นำด้านความพึงพอใจของลูกค้าทั้งด้านการขายและบริการหลังการขายนิสสันได้ประกาศแต่งตั้งให้ นายประพัฒน์ เชยชม  ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส การตลาดและขาย บริษัทนิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ให้เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร ภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย บริษัทนิสสัน มอเตอร์  เอเชีย แปซิฟิค จำกัด สำนักงานใหญ่ของนิสสันในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย  มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

Mr.Yutaka Sanada Regional SVP & President of NMAP-นิสสันมร. ยูตากะ ซานาดะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทนิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เปิดเผยว่า ตามแผนกลยุทธ์ภายใต้ความมุ่งมั่นของนิสสันในการเป็นผู้นำการสร้างสรรค์นวัตกรรมยานยนต์ที่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจ และวิสัยทัศน์ของภูมิภาคฯ ปี 2022 นิสสันมีนโยบายเชิงรุก เพื่อยกระดับความพึงพอใจให้กับลูกค้าของนิสสัน ในภูมิภาคเอเชียและ            โอเชียเนีย อย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่าจากประสบการณ์อันยาวนานด้านการตลาดและขายในอุตสาหกรรมรถยนต์และตลาดในประเทศไทย ของนายประพัฒน์ จะสนับสนุนให้บริษัทฯ ขับเคลื่อนกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้นิสสัน เป็นแบรนด์ชั้นนำในใจของลูกค้าในภูมิภาคนี้

ทั้งนี้ ในตำแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร ภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย บริษัทนิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด นายประพัฒน์ เชยชม จะรายงานตรง กับ มร. ยูตากะ ซานาดะ โดยจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา รวมถึงวางกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายแห่งวิสัยทัศน์ ในการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้านิสสันทั้งด้านการขายและบริการหลังการขาย รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่กระฉับกระเฉงและสดใสมากขึ้น  มุ่งสร้างศักยภาพทีมงานนิสสันในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ให้มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่ง ยึดหลักความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ผลการทำงานที่เป็นเลิศ และมุ่งสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจในระยะยาว

Mr.Kazutaka Nambu President of NMT-นิสสันด้าน มร. คะซุทากะ นัมบุ ประธานบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในส่วนของนิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย พร้อมสนับสนุนวิสัยทัศน์ของภูมิภาค โดยมีเป้าหมายในแผนระยะกลาง ภายในปีงบประมาณ 2018 ที่จะยกระดับให้แบรนด์นิสสันในประเทศไทย เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของลูกค้า และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ให้ได้มากกว่าสองหลักขึ้นไป  ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2016 ตั้งเป้ายอดจำหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทยไว้ที่ 50,000 คัน  หรือส่วนแบ่งการตลาด 7%  สำหรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานในส่วนของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ในสายงานตลาดและขายและประชาสัมพันธ์ จะรายงานตรงกับประธานบริษัทฯ  มีผลตั้งแต่วันที่  15 กรกฎาคม เป็นต้นไป

Mr.Prapat Choeychom Advisor to OC Chairman of NMAP-นิสสัน“นายประพัฒน์  เป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณค่ายิ่งของนิสสัน ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มงาน ในเดือนกันยายน 2552 ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ ความสามารถในการวางกลยุทธ์ด้านการตลาดและขาย การได้รับการยอมรับจากผู้จำหน่ายรถยนต์ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน ทั้งยังมีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างดียิ่ง จึงมั่นใจว่าประสบการณ์ที่เยี่ยมยอดและยาวนานกว่า 30 ปี ในอุตสาหกรรมรถยนต์และตลาดรถยนต์ในประเทศไทย จะทำให้คุณประพัฒน์ สามารถสานภารกิจในระดับภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียที่ได้รับมอบหมายใหม่นี้ ให้สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย”  มร.นัมบุ กล่าว

Comments are closed.