นิสสัน นำเยาวชนฉลองความสำเร็จ

0

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ฉลองความสำเร็จครบรอบ 3 ปี ของโครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน (Youth LeadershipDevelopment Program หรือ YLD) ที่ที่มีเด็กนักเรียนกว่า 1,400 คน จาก 10 โรงเรียน ในจังหวัดอยุธยา ระยอง และสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการ

พิธีมอบรางวัลและนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนในโครงการ YLD ครั้งนี้ จัดขึ้นที่โรงเรียนวังน้อย พนมยงค์วิทยา ในจังหวัดอยุธยา โดยได้เปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละโรงเรียนได้จัดแสดงผลงานด้วยความภาคภูมิใจ เพราะตลอด 3 ปีที่ผ่านมา นักเรียนในโครงการต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจ  ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรม รวมทั้งผสานแรงบันดาลใจในผลงานของตน

ภายใต้โครงการ YLD ในเฟสแรกนี้  ก่อให้เกิดโครงงานอาชีพทั้งสิ้นกว่า 60 โครงงาน  โดยโครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชนยังสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยใช้สะเต็มศึกษาในการเสริมสร้างการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาให้เยาวชนไทยมีภาวะความเป็นผู้นำและได้รับทักษะที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของนิสสันที่มุ่งมั่นพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน

นิทรรศการแสดงผลงานโครงการ YLD นำเสนอผลงานจากนักเรียน 9 โรงเรียน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังแฮนด์เมด งานประดิษฐ์จากแก้วและกระจก ชั้นไม้สำหรับวางต้นไม้ สวนในขวดแก้ว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องดื่มและซูชิจากส่วนผสมของดอกอัญชัญ รวมถึงอาหารและเบเกอรี่ หลากหลายชนิด

“นิสสันมุ่งมั่นในการพัฒนาอนาคตของเยาวชนไทย ผ่านการปลูกฝังทักษะต่าง ๆ เพื่ออนาคตของพวกเขา ให้เห็นทางเลือกในการศึกษาและการประกอบอาชีพมากขึ้น”  ปีเตอร์ แกลลี รองประธานสายงานสื่อสารองค์กร นิสสัน มอเตอร์ประเทศไทย กล่าว “น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ แสดงความทุ่มเทและความกระตือรือร้นตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยนิสสันเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันองค์ความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อเปิดประตูสู่ ความสำเร็จ เพราะเยาวชนเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ภายใต้โครงการ YLD   นิสสัน ได้ช่วยให้นักเรียนสามารถริเริ่มธุรกิจขนาดเล็กที่เป็นที่ต้องการของชุมชนได้สำเร็จ”

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน เริ่มขึ้นเมื่อพ.ศ. 2560 ด้วยความร่วมมือระหว่าง นิสสัน แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศญี่ปุ่น และมูลนิธิรักษ์ไทย โดยปัจจุบัน โครงการ YLD สามารถเข้าถึงเยาวชนระดับมัธยมศึกษา 1-6 กว่า 1,400 คน เพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำและเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านอาชีพที่จำเป็นในการทำธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อสร้างรายได้ และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดในอนาคต

นักเรียนในโครงการ YLD จากทั้ง 9 โรงเรียน นำเสนอผลงานจากโครงงานของตนเอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจที่แตกต่างกัน รวมถึงความสามารถ และความเข้าใจในชุมชนอย่างถ่องแท้ของนักเรียนแต่ละโรงเรียน

“ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทั้ง นิสสัน มูลนิธิรักษ์ไทย และองค์การแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศญี่ปุ่น ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้างภาวะผู้นำและทักษะการเป็น ผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ ให้กับเด็ก ๆ และเยาวชน ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีทักษะทางธุรกิจและใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในวันข้างหน้า” ภูมิใจ ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน มูลนิธิรักษ์ไทย กล่าว

วรวรรณ  ควรลัมพล หรือ “น้องโบว์” นักเรียนจากโรงเรียน วังน้อย พนมยงค์วิทยา เจ้าของผลงานสวนในขวดแก้ว กล่าวพร้อมรอยยิ้มว่า “รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาภาวะผู้นำในเด็กและเยาวชนที่เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหา การเป็นผู้นำ และทักษะธุรกิจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง การเข้าร่วมโครงการ YLD นี้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ช่วยผลักดันให้พัฒนาตนเองครบทุกด้าน ทั้งการใช้ชีวิตและการเรียน”

Comments are closed.