บริดจสโตนเปิดตัวแคมเปญ “A Layered Journey”

0

บริดจสโตน ผู้นำระดับโลกด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนและโซลูชั่นขั้นสูง ได้ประกาศเปิดตัวแคมเปญใหม่ A Layered Journey ร่วมจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยบริดจสโตนได้นำวิถีการดำเนินงานของบริษัทที่ผนวกรวมความยั่งยืนเข้ากับห่วงโซ่อุปทาน พร้อมให้ความสำคัญถึงการจัดซื้อยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

แคมเปญดังกล่าวครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จากสวนยางที่ต้นยางถูกกรีดได้น้ำยางสด สู่กระบวนการการผลิตที่ใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบของยางรถยนต์ใหม่ ตลอดจนนวัตกรรมที่สามารถขยายวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และความสามารถในการนำวัสดุเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ได้

“บริดจสโตนเชื่อว่าความยั่งยืนเปรียบเสมือนการเดินทาง เรามุ่งมั่นพัฒนาการเดินทางนี้อย่างต่อเนื่องในทุกปี ทุกขั้นตอนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการใช้วัสดุที่ยั่งยืน 100% ภายในปี 2593 โดยเราได้สื่อสารและแบ่งปันการเดินทางนี้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราทุกภาคส่วน รวมถึงเพื่อนพนักงาน ผู้ผลิต ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และชุมชน” มรทีเจ ฮิกกินส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจโลกของบริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น กล่าว

 “แคมเปญใหม่นี้ได้ให้ความสำคัญในการจัดซื้อยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงแนวปฏิบัติในการปกป้องสิ่งแวดล้อม การเคารพในสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการใช้แรงงานที่เป็นธรรม และมีความโปร่งใสในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราได้ดำเนินโครงการริเริ่มต่างๆ นี้ ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานของบริดจสโตนทั่วโลก” มร. ฮิกกินส์ กล่าวเพิ่มเติม

 ยางธรรมชาติเป็นทรัพยากรหมุนเวียนที่ช่วยสร้างชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก บริดจสโตนภูมิใจอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเกษตรกรและชุมชน และมุ่งมั่นที่จะปกป้องผู้คนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและพื้นที่ที่เราจัดซื้อยางธรรมชาติ

 แคมเปญ A Layered Journey ได้วางกรอบการดำเนินงานในหลายวิธี ซึ่งบริดจสโตนได้นำแนวคิดของแคมเปญดังกล่าวมาใช้ในการวางแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนและนำมาใช้กับห่วงโซ่อุปทานของยางธรรมชาติ ทั้งในด้านการจัดซื้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต ตลอดจนการส่งมอบสินค้า นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พันธมิตรทางธุรกิจร่วมมือกับเราเพื่อนำวิธีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนที่จะส่งผลกระทบเชิงบวกแก่ผู้คนและธรรมชาติ

 “นับตั้งแต่การจัดเตรียมต้นกล้ายางตลอดจนการสร้างสรรค์โซลูชั่นเพื่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน บริดจสโตนรับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าในทุกขั้นตอน เราส่งเสริมให้พันธมิตรทางธุรกิจร่วมมือกับเราเพื่อการเดินทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน สร้างคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจในระยะยาวต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน” มรฮิกกินส์ กล่าว

Comments are closed.