ประเด็นเด็ดใช้ มือถือ ในปั๊มปรับหนึ่งแสน จริงหรือมั่ว ภายหลังนักวิชาการชี้มือถือไม่ก่อให้เกิดอันตราย!!

0

ยังไงละทีนี้เมื่อนักวิชาการออกมายืนยัน ” มือถือ ใช้ได้ขณะเติมน้ำมันไม่ก่อให้เกิดอันตราย” ภายหลังจากที่กรมธุรกิจพลังงานออกมาแจ้งข่าว ห้ามใช้มือถือในปั๊มปรับเจ้าของกิจการ 1 แสน ในฐานะที่ไม่ดูแลลูกค้า!! สรุปว่ามือถือเป็นอุปกรณ์อัตรายในปั๊มหรือไม่?

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า ตามที่มีการส่งข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ ว่า หากผู้ใช้รถไม่ปิดมือถือขณะเติมน้ำมันในปั๊มจะมีโทษปรับตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 100,000 บาท นั้น ในเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง โดยบทลงโทษดังกล่าวจะลงโทษเฉพาะเจ้าของปั๊มเท่านั้น ไม่ได้ลงโทษผู้ใช้รถยนต์แต่อย่างใด ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้เจ้าของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงปั๊มก๊าซฯ ต้องดูแลป้องกันอัคคีภัย ทุกปั๊มจะต้องมีป้ายติดขอความร่วมมือผู้ใช้รถยนต์ ว่าก่อนเติมน้ำมันต้องปิดมือถือ ดับเครื่องยนต์ ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามก่อประกายไฟ

นอกจากนี้ ล่าสุดกรมฯ ได้ออกประกาศตามกฎหมายนี้เพิ่มให้เจ้าของปั๊มต้องส่งพนักงานมาอบรมด้านความปลอดภัย อบรมเสร็จจะต้องมีบัตรอบรม เพื่อจะได้เตือนภัยทั้งผู้เข้ามาเติมเชื้อเพลิงและดูแลความปลอดภัยทุกด้านของปั๊ม ประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปั๊มทั่วประเทศมีกว่า 30,000 แห่ง เกี่ยวข้องพนักงานนับ 100,000 คน จึงผ่อนผันมีผลบังคับใช้ภายใน 2 ปี ซึ่งหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วเจ้าของปั๊มไม่มีพนักงานผ่านการอมรมเจ้าของปั๊มก็จะมีบทลงโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือจำคุก 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับปั๊มน้ำมัน-มือถือมติชนออนไลน์ รีบโต้ทันควัน โดย ผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันนี้ท่าทางจะไปกันใหญ่แล้ว เรื่องจะ “จับปรับผู้ให้บริการ ถ้ามีคนใช้โทรศัพท์มือถือในปั๊มน้ำมัน” คือถ้าเตือนกันเฉยๆ ผมก็กล้อมแกล้มทำตามประกาศไปด้วยได้นะ แต่ถ้าขนาดจะเอามาเป็นความผิด เอามาปรับเงินกันเป็นแสน จำคุกกันเป็นปี นี่ก็บ้าแล้วครับ ยืนยันอีกครั้งว่า สัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่สามารถจุดไฟน้ำมันเชื้อเพลิงติดได้ มันเป็นความเชื่อที่มีตามๆ กันมาเท่านั้น จริงๆ มันเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นทั้งนั้น เช่น การมีไฟฟ้าสถิตจากมือผู้เติมน้ำมัน ไม่เคยมีกรณีที่เกิดจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือเลย เป็นความบังเอิญทั้งสิ้น (ถ้าจะรณรงค์ไม่ให้ใช้ ก็เพราะว่าการโทรศัพท์จะทำให้คนเติมน้ำมันนั้นเสียสมาธิต่างหาก)

แล้วอุปกรณ์ชิ้นนี้ละ????ปั๊มน้ำมัน-มือถือ

Comments are closed.