ฟอร์ดจัดงาน The President Club ประจำปี 2561

0

ฟอร์ด ประเทศไทย จัดงาน The President Club ประจำปี 2561 มอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่บุคลากรของผู้จำหน่าย ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมาโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้จำหน่ายและบุคลากรของผู้จำหน่ายที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าฟอร์ด

“ผู้จำหน่ายถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและความสำเร็จของฟอร์ด โครงการ The President Club ที่ฟอร์ดดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาพนักงานของผู้จำหน่ายในทุกมิติ พร้อมทั้งผลักดันให้พนักงานของผู้จำหน่ายมีความผูกพันกับองค์กรและแบรนด์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจของฟอร์ดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้” นายวิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว 

โครงการ The President Club จัดขึ้น เพื่อผลักดันให้ผู้จำหน่ายได้พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและคุณภาพของบุคลากรของตนให้ได้ตามเป้าหมาย โดยผู้จำหน่ายที่จะได้รับรางวัลสุดยอดผู้จำหน่าย จะต้องเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การพัฒนา ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของฟอร์ด โดยจะต้องมีผลงานยอดเยี่ยมทั้งด้านผลการดำเนินธุรกิจ ได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นตอนการทำงานและมาตรฐานต่างๆ ในโชว์รูม รวมถึงมาตรฐานในการให้บริการลูกค้าซึ่งวัดจากคะแนนจากโปรแกรมการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า

ในปี 2561 มีพนักงานของผู้จำหน่ายได้รับรางวัลรวม 1,219 รางวัล และมีผู้บริหารของผู้จำหน่ายฟอร์ดได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับ แพลตตินั่ม รวม 4 รางวัล ได้แก่ นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง จาก ฟอร์ด เอก ตราด นายธรรมรัตน์ โพธิ์ใบกุล จาก ฟอร์ด ออโต้ แกลเลอรี่ ปทุมธานี นางสาวอัจฉรา ตั้งศรีสุข จาก ฟอร์ด สองแคว พิษณุโลก และนายณัฐกฤษณ์ จอมเกตุ จาก ฟอร์ด มิตรแท้ ระนอง

 ปัจจุบัน ฟอร์ดมีเครือข่ายโชว์รูม 164 แห่งทั่วประเทศ โดยฟอร์ดมีแผนที่จะขยายเครือข่ายเพิ่มอย่างต่อเนื่องในปี 2562 เพื่อมอบประสบการณ์และการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

Comments are closed.