ฟอร์ดชวนนิสิตนักศึกษา ร่วมชิงทุนการศึกษารวม 650,000 บาท

0
ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ PDA ขยายระยะเวลาโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator 2015 เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในจังหวัดกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลรวมถึงจังหวัดในภาคตะวันออก ร่วมส่งคลิปวิดีโอประกวดแข่งขันในหัวข้อ “Go Further ก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาประเทศไทยชิงทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน มูลค่ารวม 650,000 บาท โดยสามารถส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดได้ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 
ฟอร์ด มุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งแรงสำคัญในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียนไทย โดยในปี 2015 เป็นปีแรกที่ฟอร์ด ประเทศไทย ได้ริเริ่มดำเนินโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator ซึ่งได้ร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ PDA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ได้แสดงความสามารถและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านคลิปวีดีโอสั้นไม่เกิน 3 นาที ภายใต้ในแนวคิดหลัก ประการ ของฟอร์ด ซึ่งประกอบด้วย ความมีคุณภาพ (Quality) การประหยัดพลังงาน (Green) ความปลอดภัย (Safe)และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart) เพื่อชิงทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน รวมมูลค่ารวม 650,000 บาท
·         รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
·         รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 2 รางวัล
·         รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 5 รางวัล
·         รางวัล Popular vote จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 2 รางวัล
·         รางวัลชมเชย จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 40 รางวัล
นอกจากนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกจะได้เข้าร่วมโครงการอบรม Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของฟอร์ดในเดือนมีนาคม 2559 และผู้สมัครที่ส่งคลิปวิดีโอเข้ามา 100 ชิ้นงานแรกจะได้รับของที่ระลึกจากฟอร์ด ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator 2015 ได้ที่ www.ford.co.th/about/newsroom และ www.pda.or.th และที่Facebook: ฟอร์ด ประเทศไทย โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมลิงค์คลิปวิดีโอเพื่อชิงทุนการศึกษามาที่อีเมล์gofurther.scholarship@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์2559
คณะกรรมการจะตัดสินผลการพิจารณาทุนการศึกษาในวันที่ 25กุมภาพันธ์ 2559 และจะประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา 50 ผลงาน ผ่านเว็บไซต์ www.ford.co.th/about/newsroom และ www.pda.or.thและ Facebook: ฟอร์ด ประเทศไทย  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ Facebook: ฟอร์ด ประเทศไทย และเว็บไซต์  www.ford.co.th/about/newsroom และ www.pda.or.thหรือ โทร.02 2294 611 ติดต่อคุณรัตนา ต่อ 306 หรือ คุณลูซี่ ต่อ 403หรือส่งอีเมล์มาที่ gofurther.scholarship@gmail.com

Comments are closed.