ฟอร์ดนำสื่อมวลชนเยี่ยมชม ฟอร์ด เอก ระยอง ชูความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาบริการลูกค้า สานต่อพันธกิจพัฒนาสังคม

0

เมื่อเร็วๆ นี้ ฟอร์ด ประเทศไทย นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโชว์รูมและศูนย์บริการ ฟอร์ด เอก ระยองซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ในภาคตะวันออกของ ฟอร์ด เอก กรุ๊ป ผู้จำหน่ายฟอร์ดที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับฟอร์ดมากว่า 20 ปี โดยปัจจุบัน ฟอร์ด เอกกรุ๊ป มีโชว์รูมและศูนย์บริการรวม 7 แห่ง ครอบคลุมใน 4 จังหวัด ได้แก่ ฟอร์ด เอก สีลม ฟอร์ด เอก พหลโยธิน ฟอร์ด เอกระยอง ฟอร์ด เอกระยอง สาขาปลวกแดง ฟอร์ด เอก จันทบุรี ฟอร์ด เอก ตราด และล่าสุด เตรียมเปิด ฟอร์ด เอกระยอง สาขาเชิงเนิน ศูนย์บริการเต็มรูปแบบ 4S ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560ford-ek-group_3-3“ฟอร์ด เอก กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจร่วมกับฟอร์ดมานานกว่า 20 ปี โดยเป็นผู้จำหน่ายที่ให้ความสำคัญด้านคุณภาพการให้บริการลูกค้าและมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว และศึกษาความต้องการของลูกค้าในตลาดท้องถิ่น เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าในแต่ละสภาพพื้นที่ ทั้งยังมีการจัดทำกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างใกล้ชิดกับผู้คนในชุมชน ส่งผลให้มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้คนในท้องถิ่น โดยคุณสมศกดิ์ พะเนียงทอง ประธานคณะกรรมการผู้จำหน่ายฟอร์ด และกรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด เอก กรุ๊ป เป็นผู้ริเริ่มและสานต่อกิจกรรมปล่อยเต่าเพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลอย่างยั่งยืนที่เกาะมันใน จังหวัดระยอง” นางสาวศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว

นอกจากนี้ ฟอร์ด เอก กรุ๊ป ยังสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและเป็นกำลังสำคัญในการมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมในหลายๆ กิจกรรมร่วมกับฟอร์ด ทั้งการนำพนักงานผู้จำหน่ายเข้าร่วมกิจกรรม Ford Global Caring Month สร้างระบบจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการ Water Go Green ที่โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรพอเพียงแบบยั่งยืน รวมถึงจัดกิจกรรม Ford Driving Skills for Life ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดระยอง และจันทบุรี

ford-ek-group_4นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง ประธานคณะกรรมการผู้จำหน่ายฟอร์ด และกรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด เอก กรุ๊ป กล่าวว่า “ฟอร์ด เอก กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจร่วมกับฟอร์ดมานานกว่า 20 ปี เราเล็งเห็นความมุ่งมั่นในการพัฒนารถยนต์ระดับโลกของฟอร์ดด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงความมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า ฟอร์ดมุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าและมุ่งเน้นการบริหารและจัดการลูกค้าแบบองค์รวม พัฒนาผู้จำหน่ายปรับการทำงานในเชิงลึกเพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งของฟอร์ดและผู้จำหน่ายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“อีกสิ่งสำคัญที่ฟอร์ดทำมาอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างให้กับเรา คือการที่ฟอร์ดเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญด้านการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนหรือโครงการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ ฟอร์ดยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้แทนจำหน่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกิจกรรมดีๆ เพื่อตอบแทนและร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน” นายสมศักดิ์ กล่าวเสริม

ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของฟอร์ดในการขยายเครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการให้ครอบคุมเขตพื้นที่หลักทั่วประเทศ พร้อมยกระดับประสบการณ์การให้บริการที่ดีสุดแก่ลูกค้าฟอร์ด ฟอร์ด เอก กรุ๊ป เตรียมเปิดดำเนินการโชว์รูมและศูนย์บริการ ฟอร์ด เอก ระยอง สาขาเชิงเนิน เพิ่มอีกแห่งบนทำเลศักยภาพในอำเภอเมืองระยอง ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 โชว์รูมและศูนย์บริหารแห่งนี้ได้รับการออกแบบที่สวยงามและทันสมัยตามมาตรฐาน Brand@Retail II เพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ด ครอบคลุมทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ ฝ่ายอะไหล่ ศูนย์บริการตัวถังและสี ซึ่งเป็นการให้บริการแบบครบวงจรภายใต้คอนเซ็ปต์ “4S” ของฟอร์ด

Comments are closed.