ฟอร์ด สนับสนุนทักษะเด็กไทย

0

ฟอร์ด ประเทศไทย สนับสนุนการ พัฒนาบุคลากรช่างเทคนิค  ด้วยการมอบทุนการศึกษาและการฝึกอบรมช่างฝึกหัด ให้กับนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และพนักงานโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำนวน 8 ทุน รวมมูลค่าทุนการศึกษากว่า 4 แสนบาท เพื่อพัฒนาและมอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากรช่างเทคนิค ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ” โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง ฟอร์ด ประเทศไทย โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม) และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสายงานการผลิต

“ฟอร์ดมุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาของนักเรียนไทยอย่างเต็มที่ ความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริงนอกห้อง เรียนในโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลก และมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่มีความรู้ด้านยานยนต์คอยให้คำแนะนำ จะมีส่วนช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นอีกระดับ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์และสามารถพัฒนาทักษะ  เสริมสร้างความรู้ความสามารถ รวมถึงได้ค้นหาความถนัดที่แท้จริงของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สาขาวิชาชีพของตนเองในอนาคต” มร.วินโค ซาริค ผู้จัดการโรงงาน ฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง กล่าว

ผู้ที่ได้รับทุนจะได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเป็นช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้นจากวิทยากรมืออาชีพ ทั้งจากห้องเรียนภายในวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงกับช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญภายในโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรมโดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองและประกาศนียบัตรจากฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี และได้รับวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Comments are closed.