มาสด้าถ่ายทอดโครงการพระราชดำริเป็นแนวทางสานต่อสู่ชุมชนในภูมิภาคเดินตามรอยพ่อ‏

0

Screen Shot 2559-02-01 at 2.08.33 PMมาสด้าเริ่มต้นปีวอกกับโครงการดีๆ เพื่อแทนคำขอบคุณ ที่ลูกค้าให้การตอบรับในรถยนต์มาสด้าภายใต้เทคโนโนลีสกายแอคทีฟ เดินหน้าตอบแทนสังคม นำเสนอสาระโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นตัวอย่างในการทำงานและดำเนินชีวิต หวังพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย และผลักดันแนวคิดตามพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางสานต่อสู่ชุมชนในภูมิภาคเดินตามรอยพ่อ

หลังจากที่มาสด้าประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายกับยอดขายทะลุเป้าเมื่อปีที่ผ่านมา มาสด้าไม่ลืมที่จะตอบแทนลูกค้า และทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทยตามแผนพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้และการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เริ่มประเดิมโครงการแรกตั้งแต่ต้นปี ด้วยการสร้างสรรค์รายการผ่านสื่อโทรทัศน์ภายใต้ชื่อ FootSteps By MAZDA ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ทุกวันอาทิตย์ เวลา17:55 – 18:00 น. ก่อนเคารพธงชาติ เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวของโครงการในพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างของคนทั้งชาติ สอดแทรกไปกับการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของประเทศไทย สถานที่บางแห่งนั้นไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก ทั้งที่มีความสวยงามของธรรมชาติ  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ ซึ่งจะถูกนำเสนอผ่านรายการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองไทยด้วยScreen Shot 2559-02-01 at 2.20.58 PMนายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กล่าวว่า ในแต่ละตอนของรายการนั้นจะสอดแทรกสาระความรู้ด้วยการนำเสนอข้อมูลของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอย่างที่ทราบกันดีว่าจุดประสงค์ของแต่ละโครงการที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากความห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค สร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้ดีขึ้น ให้มีอาชีพ พึ่งพาตัวเองได้ พร้อมกับเป็นแหล่งเรียนรู้ และอนุรักษ์ธรรมชาติ เฉกเช่นเดียวความมุ่งหวังของมาสด้าที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย และมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงทำเพื่อคนไทยมาโดยตลอด จึงนำมาเป็นคอนเซ็ปต์ของการสร้างสรรค์รายการนี้image7รายการ FootSteps By MAZDA เริ่มออกอากาศตอนแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม ที่ผ่านมา ในแต่ละตอนจะสลับสับเปลี่ยนพิธีกรดาราที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองไทย สลับกันมาถ่ายทอดเรื่องราวโครงการในพระราชดำริที่น่าสนใจมากมาย รวมถึงสาระความรู้ของโครงการต่างๆ และแนะนำสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการนั้นจะแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างตอนที่ทางรายการได้นำเสนอไป เป็นโครงการตามพระราชดำริที่มุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม เพื่อประชาชนมีที่ทำกินสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ อาทิ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี, โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ที่จังหวัดเพชรบุรี บางโครงการมุ่งเน้นให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เพื่อทดลอง เพื่อการวิจัย อาทิ สวนพฤกษศาสตร์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ที่สำคัญไทย โครงการส่วนพระองค์สวนจิตลดา แหล่งศึกษา ทดลอง วิจัย และเผยแพร่ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าว การเลี้ยงโคนม ฯลฯ ซึ่งมาสด้ามีความเชื่อว่าเมื่อชีวิตของประชากรในทุกครัวเรือนดีแล้ว จะสามารถต่อยอดไปถึงการเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนIMG_8042นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กล่าวเพิ่มเติมว่า จากโครงการตอบแทนสังคมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสื่อสารสาระดีๆ ถึงผู้ชมรายการผ่านโทรทัศน์แล้ว เรายังต่อยอดโครงการด้วยการสื่อสารวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ไปสู่ผู้จำหน่ายมาสด้าในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อต่อยอดการมีส่วนร่วมพัฒนาชีวิตของคนในชุมชนพื้นที่ของตน โดยการให้ความรู้ ถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างชีวิตที่ดี และความสุขที่ยั่งยืนให้กับคนไทย ตามรอยพ่อหลวงของคนไทยอย่างแท้จริงScreen Shot 2559-02-01 at 2.05.34 PM

Comments are closed.