มิตซูบิชิ ส่ง ขบวนไทรทัน“รถปันสุข” ช่วยบรรเทาผลกระทบโควิด-19

0

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด(มหาชน) และ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “รถปันสุข” เพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ชุมชน 5 แห่ง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตปทุมวัน

ขบวน“รถปันสุข” ประกอบด้วยรถกระบะ มิตซูบิชิ ไทรทัน จำนวน 6 คัน และความร่วมแรงร่วมใจของเหล่าพนักงานเซ็นทรัลพัฒนา และ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ที่ได้ร่วมกันบริจาคและนำอาหารแห้ง น้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้แก่ประชาชนในชุมชนซอยพระเจน ชุมชนบ้านครัว ชุมชนซอยโปโล ชุมชนซอยปลูกจิต และชุมชนวัดบรม พร้อมกันนี้ยังร่วมปันสุขให้แก่เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของสำนักงานเขตปทุมวันอีกด้วย เพื่อช่วยสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนร่วมในการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายยอดชาย ซื่อวัฒนากุล ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักสื่อสารการตลาด บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) และ นางสาวผดาพร มูลศาสตร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมปล่อยขบวน มิตซูบิชิ ไทรทัน “รถปันสุข” เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่ชุมชน 5 แห่งพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพฯ ในเขตปทุมวัน

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยึดมั่นในปณิธานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย” และจะยังคงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้อย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยในการยับยั้งและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

Comments are closed.