มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ทำบุญทอดกฐินสามัคคีปี 2563

0

มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย นำโดย นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย และ มร. มาซายูกิ อิงาราชิ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง จากกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย เครือข่ายธุรกิจ และพนักงานฮอนด้า ผนึกกำลังจัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ร่วมถวายเงินบริจาคจำนวน 5,321,289 บาท ถวายแด่ พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส HIV และผู้ป่วยเอดส์ในด้านสาธารณูปโภค และการพยาบาลโดยกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีฮอนด้า เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ได้ผนึกกำลังของคณะผู้บริหารระดับสูง พนักงานจากกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทยทั้ง 11 บริษัท พร้อมด้วยผู้แทนจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ และบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน ร่วมนำรายได้จากการบริจาคเพื่อช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุมาอย่างต่อเนื่องกว่า 27 ปี รวมทั้งสิ้นกว่า 138 ล้านบาท โดยทางวัดพระบาทน้ำพุได้นำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส HIV และผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงสมทบทุนในการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ ศาลาอเนกประสงค์ อาคารเมตตาธรรม (โรงพยาบาลผู้ป่วยโรคเอดส์) เตาเผาขยะติดเชื้อ โรงซักรีด อาคารปฏิบัติธรรม อาคารเรียนสมเด็จพระญาณสังวร อาคารปฏิบัติการด้านการพยาบาล และอาคารสุขขะวรรักษ์ เป็นต้นตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายโครงการ โดยมีพันธกิจหลักในด้านการส่งเสริมการศึกษา การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และการช่วยเหลือสังคมเพื่อมนุษยธรรมต่าง ๆ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมไทยต่อไป

Comments are closed.