ยอดนักคิดกับมิชลิน ปี13

0

เมื่อเร็วๆ นี้ นายมิลินท์ ปัตตะพงศ์ ผู้จัดการด้านวางแผนและพัฒนาบุคลากร  บริษัท สยามมิชลิน จำกัด  เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ ยอดนักคิดกับมิชลิน ปี 13  โครงการพัฒนาและฝึกงานหลักสูตรเข้มข้นสำหรับนิสิตนักศึกษาสาขาวิศวอุตสาหการกับโรงงานทั้ง 5 แห่งของมิชลินในประเทศไทยในระยะเวลา 4-6 เดือน พร้อมมอบรางวัลให้กับโปรเจ็คจากการปฏิบัติงานจริงของนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 11 คน จาก 7 มหาวิทยาลัย

โครงการยอดนักคิดกับมิชลินมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวอุตสาหการ ผ่านประสบการณ์การทำงานกับมิชลินเพื่อปูพื้นฐานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรุ่นพี่วิศวกรของมิชลินคอยดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิด  นอกจากนี้ยังมีโอกาสเข้าทำงานกับมิชลินโดยนับอายุการทำงานนับจากวันที่เริ่มฝึกงานอีกด้วย

Comments are closed.