รอยัล เอนฟิลด์ สนับสนุนการต่อสู้โควิด-19 ในประเทศไทย

0

รอยัล เอนฟิลด์ ประเทศไทย ให้คำมั่นสัญญาในการอุทิศและบริจาคเพื่อการช่วยเหลือในวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย โดยบริษัทได้ประเมินความจำเป็นและให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้

●   บริจาครอยัล เอนฟิลด์ บุลเล็ต ไทรอัลส์ เวิร์คส์ เรพริกา จำนวน 2 คันที่ได้รับการคัสตอมให้เป็นยานพาหนะให้บริการทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือยามฉุกเฉินแก่สภากาชาดไทย เพื่อให้เข้าถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งรถมอเตอร์ไซค์คัสตอมทั้ง 2 คันนี้ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดทำให้การเคลื่อนที่ง่ายและคล่องแคล่วขึ้น เพื่อให้สะดวกในการเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

●   รอยัล เอนฟิลด์ มอบอาหารและสิ่งของเพื่อการอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นสูง ให้แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ได้แก่ ชุมชนวัดสังเวชในกรุงเทพมหานครและสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

●   รอยัล เอนฟิลด์ สโตร์ แจกหน้ากากอนามัยมากกว่า 2,000 ชิ้นให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนในช่วงวิกฤตินี้ โดยสามารถรับหน้ากากอนามัยฟรีได้ที่รอยัล เอนฟิลด์ สโตร์ทั้ง 14 แห่งใน 12 จังหวัด อันได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ นนทบุรี ลพบุรี หาดใหญ่ พิษณุโลก อุดรธานี นครปฐม อุบลราชธานี เชียงราย ภูเก็ต พัทยา และสมุทรสาคร

นายวิมัล ซุมบ์ลี หัวหน้าฝ่ายธุรกิจประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก รอยัล เอนฟิลด์ กล่าวว่า “เรายังคงต่อสู้ร่วมกันกับคนไทยและเราจะเพิ่มความช่วยเหลือและการสนับสนุนต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้ผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน ซึ่งเรายังคงประเมินสถานการณ์ต่อไปและมีแนวโน้มว่าจะให้การช่วยเหลือในอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทย”

นอกจากนี้ รอยัล เอนฟิลด์ยังได้ให้การช่วยเหลือในอีกหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ เป็นต้น

Comments are closed.