ลิสซิ่งกสิกรไทย สนับสนุนทางการเงินบริษัท ไทยเพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์ จำกัด

0

นายศาศวัต วีระปรีย  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด และนายวันชัย จึงสงวนพรสุขกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์ จำกัด บริษัทในกลุ่มพระนครยนตรการ (PNA Group) ร่วมลงนามสนับสนุนทางการเงินจำนวน 984 ล้านบาท ให้แก่บริษัท ไทยเพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์ จำกัด เพื่อรองรับการขยายธุรกิจบริการให้เช่ารถยนต์ แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ รวมถึงลูกค้าบุคคลทั่วไป จากปัจจุบันมีลูกค้าองค์กรมากกว่า 200 ราย ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน เมื่อเร็ว ๆ นี้

Comments are closed.