วิริยะประกันภัยร่วมโรงเรียนวังไกลกังวลจัดโครงการ วัยใส ใส่ใจ ใส่หมวก

0

ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) และนางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ ในฐานะนักแสดงจิตอาสา ร่วมเปิดโครงการ “วัยใส ใส่ใจ ใส่หมวก” ภายใต้แนวคิด “โรงเรียนวังไกลกังวล ร่วมใจปลอดภัย” ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำหรับโครงการดังกล่าว โรงเรียนวังไกลกังวล ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของการใส่หมวกกันน็อค ตลอดจนแนวคิดการรณรงค์ใส่หมวกกันน็อค 100% ด้วยการร่วมบูรณาการกันระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยมีรูปแบบของการรณรงค์ที่ครอบคลุมผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การสะสมดาวแห่งความปลอดภัยลงบนสมุดบันทึกความปลอดภัย การประกวดเรียงความ การประกวดภาพยนต์สั้น ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดกติกาและของรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม โดยมี บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักและผลักดันให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการรณรงค์ รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว เพื่อยกระดับโครงการและขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

Comments are closed.