วิริยะประกันภัย คว้า 3 รางวัล “ตัวแทนประกันวินาศภัยดีเด่น ประจำปี 2559”

0

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นผู้นำในภาคธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง ด้วยการคว้า 3 รางวัล “ตัวแทนประกันวินาศภัยดีเด่น ประจำปี 2559”  ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2560 (Prime Minester’s Isurance Awards 2017) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ได้พิจารณามอบให้กับตัวแทนที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง และการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม  ซึ่งผลปรากฎว่า ตัวแทนคุณภาพของบริษัทฯ ที่ได้รับในครั้งนี้ ได้แก่  นายสังวรณ์   เจนการ  ตัวแทนในสังกัดสาขา จันทบุรี  นายวิจิตร  อารียวงศ์สถิตย์  ตัวแทนในสังกัดสาขา สระบุรี และนายศุภศักดิ์  ศุภศรีวัชระ ตัวแทนในสังกัดสาขา หาดใหญ่

Comments are closed.