วิริยะประกันภัย จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 334

0

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 334 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักขับขี่รถยนต์มือใหม่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบในการขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ลดน้อยลง โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ วิชากฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก รวมถึงข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าอบรมจะมีสิทธิ์สอบข้อเขียน (E-exam) และสอบปฏิบัติขับรถยนต์ ซึ่งผู้ผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบทั้งข้อเขียนและปฏิบัติขับรถยนต์จะได้รับวุฒิบัตรและใบอนุญาตขับรถยนต์ทันที

สำหรับผู้สนใจเข้ารับการอบรม สามารถติดตามข้อมูลและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.viriyah.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-1297426 (สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 7 กันยายน 2560)

Comments are closed.