V-KOOL เลือกประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาครั้งใหญ่

0

ฟิล์มกันร้อนระดับพรีเมี่ยม “วีคูล”  เลือกประเทศไทยจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2561 มีผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนเข้าร่วมงานกว่า 30 ประเทศ  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ   ฟิล์มกันความร้อนระดับพรีเมี่ยม วีคูล (V-KOOL)  วีคูล โดบริษัทฯ อินเตอร์เนชั่นแนล (V-KOOL International)   ได้เลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดสัมมนาประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยในการสัมมนาครั้งนี้ได้มีบรรดาผู้บริหารระดับสูง และผู้แทน วีคูล (V-KOOL) จากประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างดีต่อเนื่อง รวมทั้งธุรกิจฟิล์มกรองแสงรถยนต์ และอาคาร พร้อมกันยังเป็นจะเป็นประตูต่อเชื่อมธุรกิจไปในประเทศ CLMV อีกด้วย
โดยการสัมมนาในครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมสัมมนา วีคูล (V-KOOL)  ในแต่ละประเทศ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ทางด้านสินค้า การขาย การตลาด การบริการ และรูปแบบศูนย์บริการของ V-KOOL Full Fledged Outlet  (วีคูล ฟูลเฟล็ต เอาท์เล็ท) ที่มีอยู่ในแต่ละประเทศ เพื่อการพัฒนาร่วมกัน ในปัจจุบัน และอนาคตต่อไป

ด้านน.ส.พิมพา ชลาลัย ประธานบริหาร บริษัท วี เค เอส กรุ๊ป (เอเซีย) (V-KOOL Group Thailand)  ซึ่งเป็นผู้บริหารวีคูลจากประเทศไทย กล่าวว่าจากการสัมมนาในการครั้งนี้ผู้นำเข้า วี-คูลแต่ละประเทศ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงความต้องการและความเปลี่ยนแปลง ของผู้ใช้ฟิล์มติดรถยนต์ในแต่ละประเทศว่า มีความต้องการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ซึ่งอาจทำให้เกิดนวัตรกรรมใหม่ๆ ในเรื่องของการผลิตฟิล์มให้ตรงกับความต้องของผู้บริโภคและสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งนโยบายของบริษัทแม่นั้น ได้เดินหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตฟิล์มรักษ์โลก โดยปัจจุบันวีคูลมีผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้ 1. Solitaire Energy ( โซลิแทร์ เอ็นเนอร์จี)   2.Eco Stature (อีโค สแทคเชอร์) 3.Ozone Signature (โอโซน ซิกเนเจอร์) ซึ่งราคาจำหน่าย V-KOOL อยู่ระหว่าง 11,000 – 36,000 บาท

ดังนั้นภายหลังจากที่เสร็จสิ้นการสัมมนา วี-คูลทั่วโลกในครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมปลูกป่า ณ ศูนย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าลำพู ตำบล บางกระสอบ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ โดยป่าแห่งนี้เป็นแหล่งที่สร้างออกซิเจนแห่งใหญ่ที่สุดให้กับกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมทำให้เกิประโยชน์มากเลยทีเดียว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ไปพร้อมกันด้วย

Comments are closed.