สแกนเนียพร้อมรองรับน้ำมัน B20 และพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

0

สแกนเนียรณรงค์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน ก่อนเทศกาลสงกรานต์จัดแคมเปญให้ลูกค้านำรถเข้ามา ตรวจเช็คฟรี 19 รายการผ่านศูนย์บริการสแกนเนียทั้ง 10 แห่ง เพื่อให้รถพร้อมใช้งานในช่วงเทศกาลสงกรานต์

รายงานข่าวจากบริษัทสแกนเนียสยาม จำกัด กล่าวว่า อุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นแต่ละครั้ง สร้างความเสียหายและสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สแกนเนียจึงได้จัดกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมเพื่อสังคม เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น การแข่งทักษะการขับขี่ SCANIA DRIVER COMPETITIONS เพื่อยกระดับนักขับรถบรรทุกและนักขับรถบัสโดยสาร ให้เป็นนักขับที่ดี ซึ่งสแกนเนียมีความเชื่อมั่นว่า “ผู้ขับขี่ คือคนสำคัญที่สุด ที่จะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขับขี่ เพิ่มความตระหนักด้านการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนและการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” โดยกิจกรรมการแข่งทักษะการขับขี่ SCANIA DRIVER COMPETITIONS จะจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ 2  ปี สลับกับกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนขั้นสูง Train The Trainer ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ต่อไปยังผู้ขับขี่ในแต่ละสถานประกอบการ เพื่อการใช้งานรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างถูกวิธี ช่วยให้รถมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และลดอุบัติเหตุ อีกทั้งจัดการแข่งขันวัดประสิทธิภาพทีมบริการหลังการขาย SCANIA TOP TEAM  ซึ่งเป็นเวทีกิจกรรมที่สำคัญในการส่งเสริมด้านทักษะความปลอดภัยในการทำงาน  รวมถึงลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาทักษะของบุคลากรฝ่ายบริการของสแกนเนียและเพิ่มความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องในการทำงานและวัดประสิทธิภาพของทีมช่าง รวมถึงฝึกทักษะความรู้และเทคโนโลยีความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม ที่เป็นองค์ประกอบที่จำเป็น มุ่งเน้นไปที่การดูแลลูกค้าซึ่งเป็นนโยบายเป้าหมายสูงสุดในการฝึกอบรมของสแกนเนียทั่วโลกสำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ศูนย์บริการสแกนเนียทั้ง 10 แห่ง พร้อมใจจัดแคมเปญ PREVENTIVE MAINTENANCE โปรโมชั่นการบำรุงรักษาระยะ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562  โดยให้ลูกค้านำรถเข้ามาตรวจเช็คฟรี 19 รายการ เพื่อให้รถพร้อมใช้งานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขับขี่ และให้รถมีความพร้อมทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Comments are closed.