หลังพบ”รถทะเบียนแฝด” ขนส่งเตือนอย่าซื้อขายโอนลอย

0

กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน กรณี “รถทะเบียนแฝด” เกิดจากกลุ่มมิจฉาชีพปลอมแปลงเอกสารราชการ ขอให้เจ้าของรถทั้งสองคันเข้ายืนยันความถูกต้องที่มาของรถ พร้อมแนะนำ การซื้อขายรถควรดำเนินการโอนทางทะเบียน อย่าซื้อขายโดยวิธีการโอนลอย

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีรถยนต์ฝาแฝดยี่ห้อ Mitsubishi ทะเบียน1กภ 4437 กทม. ซึ่งมีทะเบียนซ้ำซ้อนกันว่า ในระบบทะเบียนจะมีรถที่ถูกต้องเพียงคันเดียว โดยขณะนี้ได้ประสานไปยังเจ้าของรถที่ปรากฏข้อมูลในระบบทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกให้นำรถเข้ามาตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง

สำหรับรถอีกคันที่ไม่ปรากฏข้อมูลในระบบนั้น กรมการขนส่งทางบกขอให้ผู้ครอบครองรถคันดังกล่าวเข้ามายืนยันที่มาของรถ พร้อมแนะนำให้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อไป ซึ่งจะมีการตรวจสอบหลักฐานการดำเนินการทางทะเบียนและตรวจสอบเลขตัวรถ เลขเครื่องยนต์ เพื่อพิจารณาว่ารถคันใดเป็นรถที่จดทะเบียนถูกต้อง

กรณีพบว่ามีเลขตัวรถและเลขเครื่องยนต์ซ้ำซ้อนกัน ต้องส่งพิสูจน์หลักฐานโดยกองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อตรวจพิสูจน์ว่ามีการขูดลบเลขตัวรถ เลขเครื่องยนต์ และสีรถหรือไม่ กรณีที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนจะส่งตัวรถไปให้บริษัทผู้ผลิตตรวจรหัสลับของตัวรถ เพื่อประกอบการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวรถที่ถูกต้องอีกทางหนึ่ง
สำหรับปัญหารถฝาแฝดทะเบียนซ้ำซ้อนกันดังกล่าว อาจเกิดจากกลุ่มมิจฉาชีพได้นำรถที่โจรกรรมมาหลอกขาย โดยทำการปลอมแปลงใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือปลอมแปลงเอกสารทางราชการ ซึ่งรถที่นำไปสวมทะเบียนอาจมีการแก้ไขเลขตัวรถร่วมด้วย มักเกิดขึ้นกับการซื้อขายรถด้วยวิธีการโอนลอยที่ผู้ซื้อไม่นำรถไปดำเนินการจดทะเบียนและตรวจสภาพรถด้วยตนเอง มอบให้ผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียว ทำให้เกิดช่องว่างในการปลอมแปลงเอกสารจนอาจเป็นสาเหตุขอการสวมทะเบียนรถดังเช่นที่ปรากฏ

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยผู้ซื้อควรดำเนินการโอนทะเบียนรถด้วยตนเอง และควรตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับตัวรถโดยละเอียด ซึ่งสภาพรถต้องตรงตามที่ระบุในคู่มือจดทะเบียน หรือหากมีการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถต้องมีเอกสารหลักฐานระบุชัดเจน เช่น มีการติดตั้งแก๊ส การเปลี่ยนสีรถ เปลี่ยนเครื่องยนต์ เป็นต้น

โดยสามารถขอหลักฐานทะเบียนรถจากเจ้าของรถหรือผู้ขายมาขอตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขา และเพื่อเพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้นสามารถนำรถเข้ามาตรวจสอบความถูกต้อง ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาที่รถนั้นจดทะเบียนไว้ หากผลการตรวจสอบถูกต้องจึงค่อยดำเนินการซื้อขายรถต่อไป ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดกวดขันการตรวจสภาพรถตามรายการที่กำหนดทุกคัน เพื่อป้องกันไม่ให้รถผิดกฎหมายดำเนินการทางทะเบียนได้โดยเด็ดขาด ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะมีการระงับ การดำเนินการทางทะเบียนที่ไม่ถูกต้องทันที

Comments are closed.