เชลล์ ยกระดับห้องน้ำรูปแบบใหม่

0

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญกับการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าทั้งผลิตภัณฑ์น้ำมันคุณภาพสูงตลอดจนการบริการต่างๆ ภายในสถานี พร้อมกันนี้ยังมุ่งมั่นนำนวัตกรรมใหม่ๆ มายกระดับห้องน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของลูกค้า เชลล์ได้พัฒนาห้องน้ำรูปแบบใหม่โดยคำนึงถึง หลักการสำคัญ คือ ความสะดวกในการเข้าใช้งานของลูกค้าทุกกลุ่ม (Universal Design) ความปลอดภัยและสุขอนามัย (Safety and Hygiene) ตลอดจนการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly) ล่าสุดรับ โล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทรางวัลองค์กรที่มีผลการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะดีเด่น ประจำปี 2563” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2563 (World Toilet Day 2020) พร้อมเดินหน้ายกระดับห้องน้ำอย่างน้อยปีละ 50 แห่ง

นายเรืองศักดิ์ ศรีธนวิบุญชัย รักษาการกรรมการบริหารธุรกิจค้าปลีก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า เชลล์ในฐานะผู้นำด้านพลังงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ช่วยให้ลูกค้ามีความสุขกับการเดินทาง จากผลสำรวจเราพบว่า ห้องน้ำ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ลูกค้าเลือกในการเข้าใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ในแต่ละวันมีลูกค้าแวะเวียนมาเติมน้ำมัน พักรถ รวมถึงใช้บริการห้องน้ำจำนวนมาก เชลล์ห่วงใยและเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดี จึงยกระดับห้องน้ำในสถานีบริการน้ำมันเชลล์ โดยติดตั้งนวัตกรรมควบคู่กับปรับปรุงห้องน้ำเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งจะได้รับความสะดวกสบายและประสบการณ์ที่ดีเสมอ เมื่อเข้าใช้บริการสถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ

เชลล์เดินหน้าปรับปรุงและติดตั้งนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มเติม ให้ครอบคลุมมาตรฐานห้องน้ำรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยออกแบบและดำเนินการบน หลักการสำคัญ ได้แก่

  1. ความสะดวกในการเข้าใช้งานของลูกค้าทุกกลุ่ม (Universal Design) คำนึงถึงพฤติกรรมลูกค้าเข้าใช้บริการ โดยสร้างห้องน้ำที่มีขนาดใหญ่กว่ามาตรฐานด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่ายและทนทาน ใช้โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบแทนแบบนั่งยองเพื่อตอบสนองทางกายภาพในการใช้งาน ติดตั้งพื้นที่วางของและที่แขวนกระเป๋าทั้งในห้องน้ำชายและหญิง พร้อมเพิ่มห้องน้ำสำหรับครอบครัว เพื่อให้ผู้ปกครองที่เดินทางกับเด็กสามารถใช้ห้องน้ำเดียวกันได้ ทั้งนี้มีการแยกโถส้วมและอ่างล้างมือสำหรับเด็กและผู้ใหญ่โดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน
  2. ความปลอดภัยและสุขอนามัย (Safety and Hygiene) ติดตั้งระบบไฟให้เพียงพอทั้งในและนอกบริเวณอาคารห้องน้ำ ให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัย พร้อมติดตั้งปุ่มสัญญาณฉุกเฉินในห้องน้ำหญิงทุกห้อง เพิ่มเติมจากห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ลูกค้าสามารถกดปุ่มสัญญาณฉุกเฉินได้เมื่อต้องการความช่วยเหลือ ตลอดจนเพิ่มแสงสว่างในยามค่ำคืน ทั้งยังติดตั้งอ่างล้างมือในห้องน้ำ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าผู้หญิง พร้อมด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดและแม่บ้านคอยให้บริการ​ นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับผู้ที่มีความลำบากในการเคลื่อนไหวหรือมีความต้องการพิเศษ อาทิ กรณีผู้ที่ใช้รถเข็น รถวีลแชร์ ผู้สูงอายุหรือผู้พิการทางร่างกาย โดยจัดทำทั้งทางลาดพร้อมราวจับบริเวณทางเข้าออกและบันได เพื่อความปลอดภัย
  3. การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly) ใช้หลังคาโปร่งแสงเพื่อให้แสงสว่างตอนกลางวัน ลดการใช้พลังงานด้วยการใช้หลอดไฟ LED และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำน้ำที่ผ่านการใช้แล้วมาใช้ซ้ำ ให้เกิดประโยชน์กับการใช้งานอื่นๆ ภายในสถานีบริการน้ำมัน

นอกจากโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทรางวัลองค์กรที่มีผลการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะดีเด่น ประจำปี 2563 จากกรมอนามัย ซึ่งตัดสินจากองค์กรที่สนับสนุน ออกแบบและสร้างห้องน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) แล้ว เชลล์ยังได้รับรางวัลรับรองคุณภาพของห้องน้ำในสถานีบริการน้ำมันทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัดอีกหลายรางวัล เช่น รางวัลชนะเลิศ “สุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 และ ปี 2561” ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

ปัจจุบันเชลล์ได้มีการปรับปรุงห้องน้ำในสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศแล้วกว่า 200 ​สาขา และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาห้องน้ำในสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

Comments are closed.