เบ็นดิกซ์ เปิดหลักสูตร “ช่างเบรกมืออาชีพกับเบ็นดิกซ์ ” ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

0

เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560  เบ็นดิกซ์ ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ระบบเบรก อันดับ 1ของเมืองไทย พร้อมทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเบรก

เปิดหลักสูตร  “ช่างเบรกมืออาชีพกับเบ็นดิกซ์”  ร่วมให้ความรู้อย่างถูกต้องและเทคนิคการบำรุงรักษาระบบเบรกแบบครบวงจร  ให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ณ ศูนย์พัฒนาผีมือแรงงาน 2 จ. สุพรรณบุรี  เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือของนักศึกษา และสามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพได้จริงหลังจากจบการศึกษา 

Comments are closed.