โตโยต้ายืนยันเป็นกลางทางการเมือง ชี้แจงให้บริการลูกค้าทุกคน

0

จากกรณีพนักงานของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าแห่งหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยอ้างถึงการให้บริการของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นั้น  ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงว่าบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรเอกชนที่มีความเป็นกลางทางการเมือง และขอยืนยันถึงจุดยืนในการให้บริการตามกระบวนการบริการมาตรฐานของโตโยต้าแก่ลูกค้าทุกท่านเช่นเดิม

ทั้งนี้ ทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มิได้มีเจตนาที่จะขัดขวางหรือปิดกั้นการเข้าร่วมชุมนุม หรือสนับสนุนในฝ่ายใด เนื่องจากเป็นสิทธิส่วนบุคคลของทุกท่าน หากแต่ขอความร่วมมือพนักงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทุกคน ที่เข้าร่วมการชุมนุมหรือเข้าไปในสถานที่ชุมนุมทางการเมือง หรือการออกความเห็นทางการเมือง แม้แต่การให้สัมภาษณ์กับสื่อทุกช่องทาง มิให้ใช้ชื่อหรือตราสัญลักษณ์ของโตโยต้า รวมถึงการสวมเสื้อผ้าที่มีตราสัญลักษณ์เข้าไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฏหมาย กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ที่กระทำการใด ๆ โดยใช้ชื่อหรือตราเพื่อแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ยึดมั่นในหลักของการเป็นบริษัทธรรมภิบาลเสมอมา ไม่แบ่งแยกหรือฝักใฝ่ฝ่ายใด พร้อมยืนยันเจตนารมณ์ที่เป็นกลางทางการเมือง และบริษัทฯ หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็ว ด้วยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญและขอให้ทุกคนปลอดภัย

Comments are closed.