โตโยต้าเมืองสีเขียว ร่วมใจปลูกป่านิเวศ เฉลิมพระเกียรติ

0

คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำคณะอาสาสมัครปลูกป่า จำนวนกว่า 4,500 คน ร่วมกิจกรรมปลูกป่านิเวศด้วยกล้าไม้ท้องถิ่นกว่า 60 สายพันธุ์ จำนวน 60,000 ต้น ณ พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558

Toyota Green Town_007_resize

จากการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าในประเทศมากกว่า 50 ปี โตโยต้ามีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ภายใต้สโลแกน “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข” ด้วยการเป็นองค์กรที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบและร่วมพัฒนาสังคมไทย โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของโตโยต้า คือด้านอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้โครงการ “โตโยต้าเมืองสีเขียว หรือ Toyota Green Town ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ (Low carbon society) ก่อให้เกิดการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั่วประเทศ

Toyota Green Town_012_resize Toyota Green Town_011_resize Toyota Green Town_017_resize Toyota Green Town_015_resize

 

กิจกรรมปลูกป่านิเวศ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจังหวัดสระบุรี ในการรวบรวมอาสาสมัครจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ สมาชิกโตโยต้าซีเอสอาร์เฟซบุ๊คแฟนเพจ (ToyotaCSR Facebook) คณาจารย์ นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการในจังหวัดสระบุรี กองบัญชาการกองทัพไทยในจังหวัดสระบุรี และ ประชาชนทั่วไปกว่า 4,500 คน ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่านิเวศ ซึ่งการปลูกป่าในครั้งนี้ถือเป็นการร่วมมือปลูกป่านิเวศกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งที่ 3 บนพื้นที่กว่า 18 ไร่ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยจำนวนต้นกล้าทั้งสิ้นกว่า 60,000 ต้น ตามแนวคิด “การปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน” และ เทคนิควิธีการปลูกป่าตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. อาคิระ มิยาวากิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮาม่า และผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยานานาชาติประจำประเทศญี่ปุ่นซึ่งทฤษฎีนี้ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการสร้างผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ช่วยร่นระยะเวลาการเจริญเติบโตของป่านิเวศให้เร็วขึ้นนับสิบเท่าจากวิวัฒนาการตามธรรมชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. สิรินทร์ แก้วละเอียดที่ปรึกษาของโครงการปลูกป่านิเวศของโตโยต้า ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากศาสตราจารย์ ดร. อาคิระ มิยาวากิ โดยตรง ได้นำองค์ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการปลูกป่าในครั้งนี้ โดยความพิเศษในปีนี้ได้มีการปลูกเป็นโซนสีด้วยต้นไม้หลายสายพันธุ์เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ท้องถิ่นต่อไปในอนาคต

Toyota Green Town_006_resize Toyota Green Town_010_resize

 

 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ริเริ่มดำเนินกิจกรรมการปลูกป่านิเวศครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 ณ โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ และได้ขยายผลการดำเนินงานโดยร่วมกับผู้แทนจำหน่ายฯ บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน และ หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากโตโยต้าจะนำองค์ความรู้ด้านการปลูกป่าไปเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานและอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วยังได้มีการติดตามผลและให้คำแนะนำในการดูแลรักษาผืนป่าที่ปลูกขึ้น ตลอดจนมีการสนับสนุนงบประมาณการดูแลรักษาผืนป่าแก่หน่วยงานต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน บริษัท โตโยต้าฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการปลูกป่านิเวศไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 1,170,000 ต้น มีอัตราการอยู่รอดของต้นกล้าสูงถึงร้อยละ 90 ซึ่งผืนป่าเหล่านี้นอกจากจะช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศได้ราว 8,170 ตัน ต่อปีแล้ว ยังเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสำคัญต่อการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

Comments are closed.