โตโยต้าคาดตลาดรวมในประเทศปี 2560 ขาย 800,000 คัน

0

มร.เคียวอิจิ ทานาดะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดแถลงสถิติการจำหน่ายรถยนต์ปี 2559พร้อมคาดการณ์ตลาดรถยนต์ไทยปี 2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโอกุระ กรุงเทพฯ   2017-toyota-annual-press-conference_004มร.ทานาดะ กล่าวว่า “ยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2559 มียอดขายอยู่ที่ 768,788 คัน มีอัตราการเติบโตลดลง 3.9% โดยตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มียอดขายลดลง 2.3% ตลาดรถยนต์นั่งมียอดขายลดลง 6.5% หากพิจารณาสถิติยอดขายตลาดรถยนต์จะพบว่าปีที่ผ่านมาถือเป็นอีกปีแห่งความยากลำบากของอุตสาหกรรมยานยนต์ ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกทั้งจากการเบิกจ่ายเงินลงทุนจากภาครัฐรวมถึงการผลักดันและส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน หากแต่ยังมีผลกระทบจากกำลังซื้อบางส่วนที่เกิดขึ้นล่วงหน้าจากการเร่งกำลังซื้อก่อนการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา”

สถิติการขายรถยนต์ ในปี 2559

   ยอดขายปี 2559 เปลี่ยนแปลง      เทียบกับปี 2558
Ž     ปริมาณการขายรวม   768,788 คัน     -3.9%
Ž     รถยนต์นั่ง   279,827  คัน     -6.5%
Ž     รถเพื่อการพาณิชย์   488,961  คัน     -2.3%
Ž     รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)   394,127  คัน     -0.7%
Ž     รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)   333,447  คัน     +1.7%

โดยโตโยต้ามียอดขาย 245,087 คัน ลดลง 7.9% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 87,271 คัน ลดลง 17.2%  รถเพื่อการพาณิชย์ 157,816 คัน ลดลง 1.7% และรถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 148,494 คัน ลดลง 1.7.%2017-toyota-annual-press-conference_008สถิติการขายรถยนต์ของโตโยต้า ในปี 2559

 • ปริมาณการขายโตโยต้า                                245,087 คัน     ลดลง      9%    ส่วนแบ่งตลาด 31.9%
 • รถยนต์นั่ง                                                           87,271 คัน      ลดลง     2.%   ส่วนแบ่งตลาด 31.2%
 • รถเพื่อการพาณิชย์                                          157,816 คัน      ลดลง      7%    ส่วนแบ่งตลาด 32.3%
 • รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)             148,494 คัน      ลดลง      7%    ส่วนแบ่งตลาด 37.7%
 • รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)         120,444 คัน      เพิ่มขึ้น   3%     ส่วนแบ่งตลาด 36.1%

ด้านการส่งออกในปีที่ผ่านมา โตโยต้าได้ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปจำนวน 318,658 คัน ลดลง 15% คิดเป็นมูลค่า 180,707 ล้านบาท ตลอดจนการส่งออกชิ้นส่วน มูลค่า 62,015 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการส่งออกที่นำรายได้กลับสู่ประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 242,722 ล้านบาท” 

สำหรับแนวโน้มตลาดรถยนต์ปี 2560 มร.ทานาดะ กล่าวว่า “แนวโน้มตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2560   มีปัจจัยบวกเพิ่มขึ้นจากการครบกำหนด 5 ปี โครงการรถยนต์คันแรก รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ และการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากหลายค่ายรถยนต์ ดังนั้นคาดว่าจะมียอดขายรวมอยู่ในระดับ 800,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 4.1%

ประมาณการยอดขายรถยนต์ในประเทศ ปี 2560

 • ปริมาณการขายรวม                                  800,000 คัน             เพิ่มขึ้น     1%
 • รถยนต์นั่ง                                                    316,000 คัน             เพิ่มขึ้น   9%
 • รถเพื่อการพาณิชย์                                    484,000 คัน             ลดลง       0%
 • รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)        382,100 คัน             ลดลง       1%
 • รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)   324,000 คัน             ลดลง       8 %

โดยโตโยต้าตั้งเป้าหมายการขายสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศปีนี้ไว้ที่ 265,000 คัน แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 110,000 คัน เพิ่มขึ้น 26.0% รถเพื่อการพาณิชย์ 155,000 คัน ลดลง 1.8% และ รถกระบะ 1 ตัน  (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 147,000 คัน ลดลง 1.0% 

ประมาณการขายรถยนต์ของโตโยต้า ในปี 2560

 • ปริมาณการขายรวม                                     265,000 คัน  เพิ่มขึ้น   1%     ส่วนแบ่งตลาด 33.1%
 • รถยนต์นั่ง                                                      110,000 คัน  เพิ่มขึ้น  0%     ส่วนแบ่งตลาด 34.8%
 • รถเพื่อการพาณิชย์                                       155,000 คัน  ลดลง     8%     ส่วนแบ่งตลาด 32.0%
 • รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)           147,000 คัน ลดลง     0%      ส่วนแบ่งตลาด 38.5%
 • รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)      122,000 คัน  เพิ่มขึ้น  3%      ส่วนแบ่งตลาด 37.7%

สำหรับเป้าหมายการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของโตโยต้าในปีนี้อยู่ที่กว่า 282,100 คัน คิดเป็นมูลค่า 156,785 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 11% เนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกที่สำคัญ” 2017-toyota-annual-press-conference_005มร.ทานาดะ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปีนี้เป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 55 ของโตโยต้าที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราขอยืนยันในความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขให้กับสังคมไทย ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนอง ไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย รวมถึงการทำกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ โครงการถนนสีขาวเมืองสีเขียว และที่สำคัญการสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับคนไทย ด้วยการสนับสนุนกีฬาฟุตบอลอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทย ทั้งโครงการค่ายศิลปะสู่เยาวชน Art Camp และ Dream Car Arts Project ทั้งนี้ โตโยต้า ยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด”

มร.ทานาดะ กล่าวย้ำความเชื่อมั่นในประเทศไทย “สำหรับ ประเทศไทย ยังเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนตลาดของภูมิภาคนี้ และเป็นศูนย์กลางทางการผลิตที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโตโยต้า ซึ่งเรามีความเชื่อมั่นและพร้อมที่จะลงทุนในประเทศไทย รวมถึงยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี  สู่ประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งนี่คืออีกหนึ่งความสุขที่เรามุ่งที่จะขับเคลื่อนและพร้อมจะยืนเคียงข้างคู่กับคนไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป”

Comments are closed.