โตโยต้า นำตลาดรวม อีซูซุ เจ้ากระบะ ฮอนด้าแชมป์รถนั่ง

0

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2560 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 84,801 คัน เพิ่มขึ้น 16.7%  ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 33,482 คัน เพิ่มขึ้น 40.9%  รถเพื่อการพาณิชย์ 51,319 คัน เพิ่มขึ้น 5% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 41,964 คัน เพิ่มขึ้น 7.8% ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคม มีปริมาณการขาย 84,801 คัน เพิ่มขึ้น 16.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 40.9% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นที่แนะนำในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับการจัดงานมอเตอร์โชว์ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์

ตลาดรถยนต์สะสม 3 เดือน มีปริมาณการขาย 210,490 คัน เพิ่มขึ้น 15.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 38.7% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5.3% เป็นผลจากการเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงภาคการส่งออก การท่องเที่ยว และราคาพืชผลทางการเกษตรมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่แนะนำเข้าสู่ตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เริ่มตั้งแต่ต้นปี ส่งผลในเชิงบวกต่อตลาดรถยนต์

ตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายน แนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง เป็นผลมาจากความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นในช่วงงานมอเตอร์โชว์ ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐและการผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน ล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดรถยนต์

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมีนาคม 2560

ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 84,801 คัน เพิ่มขึ้น 16.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า         22,072 คัน             เพิ่มขึ้น      4.6%    ส่วนแบ่งตลาด 26.0 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ             16,184 คัน               เพิ่มขึ้น    22.6%    ส่วนแบ่งตลาด 19.1%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า         12,618 คัน                เพิ่มขึ้น    11.2%    ส่วนแบ่งตลาด 14.9%

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 33,482 คัน เพิ่มขึ้น 40.9%

อันดับที่ 1 ฮอนด้า          10,000 คัน            เพิ่มขึ้น   30.8%        ส่วนแบ่งตลาด  29.9%

อันดับที่ 2 โตโยต้า         8,841 คัน              เพิ่มขึ้น   52.7%         ส่วนแบ่งตลาด  26.4%

อันดับที่ 3 นิสสัน             3,778 คัน              เพิ่มขึ้น   73.1%          ส่วนแบ่งตลาด  11.3%

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  41,964 คัน เพิ่มขึ้น 7.8%

อันดับที่ 1 อีซูซุ                14,810 คัน             เพิ่มขึ้น    25.1%         ส่วนแบ่งตลาด 35.3%

อันดับที่ 2 โตโยต้า          12,457 คัน             ลดลง     15.4%           ส่วนแบ่งตลาด 29.7%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด               5,136 คัน              เพิ่มขึ้น    61.4%        ส่วนแบ่งตลาด 12.2%

ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 6,138 คัน โตโยต้า 2,236 คัน – มิตซูบิชิ 1,758 คัน – อีซูซุ 1,405 คัน – ฟอร์ด 608 คัน – เชฟโรเลต 131 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 35,826 คัน เพิ่มขึ้น 15.8%

อันดับที่ 1 อีซูซุ                   13,405 คัน          เพิ่มขึ้น    15.1%    ส่วนแบ่งตลาด 37.4%

อันดับที่ 2 โตโยต้า             10,221 คัน           ลดลง       2.9%     ส่วนแบ่งตลาด 28.5%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด                 4,528 คัน             เพิ่มขึ้น    74.4%    ส่วนแบ่งตลาด 12.6%

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 51,319 คัน เพิ่มขึ้น 5.0%

อันดับที่ 1 อีซูซุ                   16,184 คัน             เพิ่มขึ้น   22.6%        ส่วนแบ่งตลาด  31.5%

อันดับที่ 2 โตโยต้า              13,231 คัน             ลดลง     13.6%         ส่วนแบ่งตลาด  25.8%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด                  5,347 คัน              เพิ่มขึ้น   65.3%          ส่วนแบ่งตลาด  10.4%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – มีนาคม 2560 ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 210,490 คัน เพิ่มขึ้น 15.9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า               58,759 คัน             เพิ่มขึ้น    16.3%    ส่วนแบ่งตลาด 27.9%

อันดับที่ 2 อีซูซุ                     41,707 คัน             เพิ่มขึ้น    14.5%    ส่วนแบ่งตลาด 19.8%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า                  30,191 คัน             เพิ่มขึ้น   20.6%     ส่วนแบ่งตลาด 14.3%

 

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 80,412 คัน เพิ่มขึ้น 38.7%

อันดับที่ 1 ฮอนด้า                   23,563 คัน            เพิ่มขึ้น   37.7%         ส่วนแบ่งตลาด 29.3%

อันดับที่ 2 โตโยต้า                22,989 คัน            เพิ่มขึ้น   72.7%          ส่วนแบ่งตลาด 28.6%

อันดับที่ 3 มาสด้า                  7,961 คัน              เพิ่มขึ้น   13.4%            ส่วนแบ่งตลาด  9.9%

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 107,056 คัน เพิ่มขึ้น 7.8%

อันดับที่ 1 อีซูซุ                       38,250 คัน             เพิ่มขึ้น     15.0%   ส่วนแบ่งตลาด 35.7%

อันดับที่ 2 โตโยต้า                33,627 คัน             ลดลง        4.3%    ส่วนแบ่งตลาด 31.4%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด                    12,246 คัน             เพิ่มขึ้น    52.6%    ส่วนแบ่งตลาด 11.4%

ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 14,615 คัน โตโยต้า 5,678 คัน – มิตซูบิชิ 4,061 คัน – อีซูซุ 2,875 คัน – ฟอร์ด 1,731 คัน – เชฟโรเลต 270 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 92,441 คัน เพิ่มขึ้น 13.6%

อันดับที่ 1 อีซูซุ                       35,375 คัน             เพิ่มขึ้น      9.5%    ส่วนแบ่งตลาด 38.3%

อันดับที่ 2 โตโยต้า                27,949 คัน             เพิ่มขึ้น      6.3%    ส่วนแบ่งตลาด 30.2%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด                     10,515 คัน             เพิ่มขึ้น    57.8%    ส่วนแบ่งตลาด 11.4%

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 130,078 คัน เพิ่มขึ้น 5.3%

อันดับที่ 1 อีซูซุ                       41,707 คัน             เพิ่มขึ้น      14.5%  ส่วนแบ่งตลาด 32.1%

อันดับที่ 2 โตโยต้า                35,770 คัน             ลดลง         3.9%   ส่วนแบ่งตลาด 27.5%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด                     12,711 คัน             เพิ่มขึ้น     51.5%   ส่วนแบ่งตลาด  9.8%

Comments are closed.