โตโยต้า รับ 11 รางวัล Thailand Automotive Quality Award 2017

0

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมรับรางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2560” หรือ TAQA: Thailand Automotive Quality Award 2017 จาก ดร. สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ มีดังนี้

 • รางวัล TAQA Platinum Excellence Award สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลที่ 1 เป็นระยะเวลา 10 ปีติดต่อกัน
 • รางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านบริการหลังการขาย (CSI) ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car)
 • รางวัล TAQA Excellence Award สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน
 • รางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านคุณภาพแรกใช้ผลิตภัณฑ์ (IQS) ประเภทรถกระบะดัดแปลงอเนกประสงค์ (PPV) : โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์
 • รางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านคุณภาพแรกใช้ผลิตภัณฑ์ (IQS) ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน แบบ 4 ประตู (1-Ton Pickup 4 door) : โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่
 • รางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านภาพลักษณ์ดีเด่น (Brand Image)
 • ประเภทธรรมาภิบาล
 • ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม
 • รางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านการขาย (SSI)
 • ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน (1-Ton Pickup)
 • รางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านบริการหลังการขาย (CSI)
 • ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน (1-Ton Pickup )
 • รางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านคุณภาพแรกใช้ผลิตภัณฑ์ (IQS)
 • ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล – อีโคคาร์ : โตโยต้า ยาริส
 • ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก (Small Passenger Car): โตโยต้า วีออส
 • ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลางเล็ก (Lower Medium Passenger Car): โตโยต้า โคโรลล่า อัลติส
 • ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ขนาด 1 ตัน แบบกระบะตอนครึ่ง 2 ประตู (1-Ton Pickup 2 door Extended Cab) : โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่

จากความมุ่งมั่นในการสร้าง “ยนตรกรรมที่ดียิ่งกว่า” (Ever-better Cars) การเน้นย้ำคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานระดับโลก รวมถึงการปรับปรุงด้านการขายและการบริการหลังการขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับ การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล พร้อมมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาสังคมไทยผ่านหลากหลายกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีความภาคภูมิใจที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2560 ให้ได้รับรางวัลถึง 11 รางวัล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รางวัล TAQA Platinum Excellence Award สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลที่ 1 “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านบริการหลังการขาย  ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เป็นระยะเวลา 10  ปีติดต่อกัน และ รางวัล TAQA Excellence Award สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลที่ 1 “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านคุณภาพแรกใช้ผลิตภัณฑ์  ประเภทรถกระบะดัดแปลงอเนกประสงค์ โตโยต้า   ฟอร์จูนเนอร์ และ ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน แบบ 4 ประตู โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน รวมไปถึงรางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านภาพลักษณ์ดีเด่น ประเภทธรรมาภิบาล และ ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในการคงความเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและสังคมไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ รางวัลต่างๆเหล่านี้ ถือเป็นพลังผลักดันสำคัญที่ทำให้โตโยต้ายังคงพยายามทุ่มเท ในการที่จะพัฒนาให้เกิดมาตรฐานสูงสุดในทุกด้าน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ คุณภาพการผลิด และการบริการเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าทุกท่านตลอดมา รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม TAQA เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยความร่วมมือของหน่วยงานหลัก 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันยานยนต์ บริษัท คัสต้อมเอเซีย จำกัด หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ และบริษัท สื่อสากล จำกัด รางวัลนี้สะท้อนความสำเร็จในการผลิตและการให้บริการลูกค้าและการตลาดเป็นสำคัญ เนื่องจากเป็นผลจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์ การขาย และการบริการหลังการขาย เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการในธุรกิจยานยนต์ และพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ

Comments are closed.