“ฮอนด้า” จับมือ “กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ต่อยอดโครงการขับขี่ปลอดภัย “Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ”

0

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานต่อโครงการ Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ” เป็นปีที่ 4 เดินหน้าสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการรณรงค์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พร้อมเป็นแรงหนุนให้ประเทศไทยลดอันดับการเป็นประเทศที่มีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นอันดับ 2 ของโลก ด้วยการจัดอบรมการขับขี่ปลอดภัย พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกฎจราจร ทั้งภาคทฤษฎีและการสาธิต  ณ โชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ในเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมขยายผลให้เยาวชนไทยขับขี่ปลอดภัยในมหาวิทยาลัย โดยในปีนี้เข้าถึงมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป้าผู้เข้ารับการอบรม 3,000 คนภายในสิ้นปี

 นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ในฐานะบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ที่เติบโตเคียงข้างสังคมไทยมากว่า 50 ปี ฮอนด้ามีความมุ่งมั่นในการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่ปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง เราพร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการรณรงค์ให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ” ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ทั้งนี้ โครงการที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 9,000 คน”

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมอบรมโครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน …ถนนปลอดอุบัติเหตุ” จะได้รับความรู้ใน 2 ส่วน ทั้ง หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี ได้แก่ การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในขณะขับรถ กฎหมายจราจรและมารยาทในการขับขี่ การดูแลรักษารถยนต์ด้วยตัวเอง การเตรียมความพร้อมของรถก่อนการขับขี่ และการขับรถอย่างประหยัดน้ำมัน ประกอบกับหลักสูตรการอบรมภาคสาธิต ได้แก่ สาธิตท่าทางเตรียมพร้อมขับรถที่ปลอดภัย สาธิตการเบรก และการทำงานของระบบเบรก ABS เป็นต้นHonda Dream Road 2016-001นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า “ปัญหาด้านอุบัติภัยบนท้องถนนของประเทศไทยถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องการความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหา โดยรายงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา มีสถิติและ บาดเจ็บ สูงกว่าช่วงปี 2558 ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอันดับต้นๆ คือ เมาแล้วขับ และขับรถเร็วเกินกำหนด ทางกรมฯ ขอชื่นชมฮอนด้าที่ตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนมาโดยตลอด และได้ร่วมมือกับทางกรมฯ จัดโครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน …ถนนปลอดอุบัติเหตุ” เพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยเพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนนขึ้นทั่วประเทศ เราคาดว่า โครงการนี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างมีสติ และปลอดภัย เพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้กับสังคมไทย”

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ” ที่จะจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมนี้ ณ โชว์รูมและศูนย์บริการที่ร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศ รวมทั้งที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยจะจัดกิจกรรมในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคมนี้ และ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอนด้า 24 ชั่วโมง โทร. 0 2341 7777 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1 800 239 833 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Leave A Reply