“เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย” ปีที่ 6

0

กองบังคับการตำรวจจราจร ร่วมกับบริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) สร้างจิตสำนึกเคารพกฎจราจรและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดื่มอย่างรับผิดชอบและการขับขี่อย่างปลอดภัย ภายใต้โครงการ เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 มุ่งลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากการเมาแล้วขับ โดยผนึกกำลังกับพันธมิตร อันประกอบด้วย สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ บริษัท ยูดริ้งค์ ไอไดรฟ์ จำกัด และบริษัท อูเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยสถานประกอบการย่านทองหล่อ นั่งเล่น และ Funky Villa ซึ่งเข้าร่วมโครงการเป็นครั้งที่สอง ในงานแถลงข่าวเปิดโครงการที่จัดขึ้น ณ ร้าน Funky Villa ทองหล่อซอย 10

โครงการ เมาไม่ขับ กลับปลอดภัยปีที่ 6 มุ่งเน้นกิจกรรมในลักษณะแจ้งเตือนผู้ที่มาใช้บริการด้วยการจัดตั้งจุดตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายบริเวณสถานบริการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเตือนสติผู้ดื่มก่อนที่จะขับขี่ พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลของแอลกอฮอล์ต่อร่างกายผ่านโครงการ DRINKiQ รู้ทันแอลกอฮอล์  และเสนอทางเลือกเพื่อให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยบริการเรียกรถจาก Uber หรือบริการพนักงานขับรถจาก U Drink I Drive  และบริการจากอาสาสมัครอื่นๆ ซึ่งผ่านการอบรมการให้บริการผู้ดื่มแอลกอฮอล์

พลตำรวจตรี มงคล วรุณโณ ผู้บังคับการตำรวจจราจร กล่าวว่า โครงการเมาไม่ขับ กลับปลอดภัย ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปีที่ 6 เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากการเมาแล้วขับ โดยมุ่งสร้างจิตสำนึกเคารพกฎจราจร และให้ความรู้เกี่ยวกับการดื่มอย่างรับผิดชอบ โดยบก.จร. มีเป้าหมายขยายบทบาทของตำรวจจราจรจากการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว มาเป็นการแจ้งเตือนถึงปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายและให้ความรู้เกี่ยวกับผลของแอลกอฮอล์แก่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ณ สถานบริการโดยตรง เพื่อให้นักดื่มตระหนักถึงการดื่มอย่างรับผิดชอบ การขับขี่อย่างปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งเราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถานประกอบการย่านทองหล่อ รวมถึงบริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) และพันธมิตรรายอื่นๆ

คุณเจน ฮาร์วีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT กล่าวว่า ดิอาจิโอมีความมุ่งมั่นที่จะลดและขจัดปัญหาที่อาจเกิดจากการดื่มอย่างเป็นอันตรายมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยการร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจจราจรในการจัดโครงการ เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สนับสนุนให้มีการดื่มอย่างรับผิดชอบและการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากการเมาแล้วขับและปัญหาอื่นๆ ที่เกิดจากแอลกอฮอล์ สอดคล้องกับพันธะสัญญาCEO Commitment ที่ดิอาจิโอได้ร่วมลงนามกับบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชั้นนำอื่นๆ อีก 12 บริษัท เรามุ่งหวังว่าการร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจจราจรและพันธมิตรต่างๆ ในครั้งนี้ จะทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของการดื่มอย่างรับผิดชอบและขับขี่อย่างปลอดภัยมากขึ้น จนสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการดื่มแล้วขับและปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต”

คุณธนากร คุปตจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัดเสริมว่า ดิอาจิโอมุ่งมั่นในการสร้างสังคมการดื่มอย่างรับผิดชอบมาโดยตลอด ตามวิสัยทัศน์ของดิอาจิโอเรื่อง แอลกอฮอล์กับสังคม ที่เชื่อว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ หากคนในสังคมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการดื่มอย่างรับผิดชอบ เราจึงเดินหน้าจัดกิจกรรมร่วมกับกองบังคับการจราจรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกขับขี่อย่างปลอดภัยและให้ความรู้เรื่องการดื่มแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบ ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ภายใต้โครงการดังกล่าวในปีนี้นั้น มุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เราจึงเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ภายใต้โครงการ เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย นี้ นอกจากบริการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ก่อนกลับบ้าน พันธมิตรของโครงการยังมีบริการพิเศษให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน Funky Villa และร้านนั่งเล่น เพื่อเชิญชวนให้ทุกท่านเมาแล้วไม่ขับตลอดช่วงระยะเวลาของการจัดกิจกรรมในโครงการในทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558 จนถึงเดือนมกราคม 2559 นี้ เช่น บริการพาผู้โดยสารที่ขับรถมากลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยพร้อมรถที่ขับมาโดย U Drink I Drive บริการเรียกรถ Uber โดยร้าน Funky Villa หรือ นั่งเล่น และฟรีค่าบริการมูลค่า 300 บาทสำหรับผู้ที่ใช้งานผ่าน Uber แอพเป็นครั้งแรก เป็นต้น

 DMHT1

เราวางแผนที่จะขยายการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปยังสถานประกอบการต่างๆ ในอนาคต เพื่อร่วมกันสร้างสังคมการดื่มอย่างรับผิดชอบยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับและการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระยะยาว เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม รวมไปถึงผู้ดื่มและผู้ที่ไม่ดื่ม โดยต้องให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ประกอบกับการสร้างจิตสำนึกเคารพกฎจราจร และการดื่มอย่างรับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพลตำรวจตรี มงคล วรุณโณ ผู้บังคับการตำรวจจราจร กล่าวสรุป

คุณธนากร คุปตจิตต์ กล่าวทิ้งท้ายว่าหากประชาชนมีจิตสำนึกเคารพกฏจราจร ตระหนักถึงความสำคัญของการดื่มอย่างรับผิดชอบและการขับขี่อย่างปลอดภัย จะสามารถช่วยลดอัตราเมาแล้วขับและป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่กำลังจะมาถึงนี้ ดิอาจิโอขอสนับสนุนให้ทุกท่านเฉลิมฉลองอย่างมีสติ ปลอดภัย รู้ทันแอลกอฮอล์ และขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของทั้งตนเองและส่วนรวม

กิจกรรมรณรงค์ภายใต้โครงการ เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย ปีที่6จะเริ่มขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 นี้จนถึงเดือนมกราคม 2559 ที่ร้านนั่งเล่น และร้าน Funky Villa และจะขยายความร่วมมือไปสู่พันธมิตรอื่นๆ ต่อไป

 

Comments are closed.