“เอส เอ็น เอ็น ทูลส์ แอนด์ ดายส์ จำกัด” คว้ารางวัลโรงงานยอดเยี่ยม Good Factory Award

0

กลุ่มบริษัท นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย แถลงวันนี้ว่า บริษัท เอส เอ็น เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ์ จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท นิสสัน  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ผลิตแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด และผลิตชิ้นส่วนป้อนให้โรงงานผลิตรถยนต์ทั้งในประเทศและส่งออกไปกว่า 16 ประเทศ  ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลโรงงานยอดเยี่ยมประจำปี 2558  ประเภทการบริหารจัดการโรงงาน  “GOOD FACTORY AWARD”   จากสมาคมการบริหารงานญี่ปุ่น (Japan Management Association หรือ JMA)  โดยเป็นเพียง 1 ใน 3 โรงงาน ในประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้   สะท้อนถึงความเป็นเลิศในคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด และชิ้นส่วน รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางที่เข้มแข็งในการผลิตและส่งออกแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนรถยนต์

มร. คะซุทากะ นัมบุ ประธาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวว่า  นับเป็นข่าวดีและเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง  ที่บริษัท เอส เอ็น เอ็นฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้   ซึ่งต้องแสดงความชื่นชมผู้บริหาร และพนักงานชาวไทย จำนวนกว่า 400 คน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งรางวัลนี้ยังเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือ พลังความสามัคคี ความเป็นเอกภาพ และ การบริหารจัดการโรงงานที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการผลิต   รวมถึงการมีการบริหารงานที่ดีตามวิถีทางของนิสสัน มีการกำหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติทุกระยะ รวมถึงมีการติดตามผลและหาแนวทางแก้ไข

nissanplan03

สำหรับบริษัท เอส เอ็น เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ์ จำกัด  ตั้งอยู่ที่ กม.32 ถนนบางนาตราด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 ภายใต้การร่วมทุนของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (51%) บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด (28%) และบริษัทนิสสัน เทรดดิ้ง เจแปน (21%)  มีบุคลากรซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร วิศวกร และช่างเทคนิค รวมทั้งสิ้นกว่า 400 คน   ปัจจุบันผลิตและส่งออกแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด และชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อสายพานการผลิตของนิสสันใน 16 ประเทศทั่วโลก รวมถึงป้อนสายพานการผลิตของบริษัทรถยนต์ของค่ายญี่ปุ่นและค่ายยุโรป หลายแห่งด้วยกัน

บริษัท เอส เอ็น เอ็นฯ  นำระบบการบริหารงานตามวิถีทางของนิสสัน มาใช้ในการควบคุมและการบริหารการผลิต   โดยได้รับการยอมรับถึงคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่เป็นเลิศ  ทั้งชิ้นส่วนที่ต้องการความพิถีพิถันในการผลิต  นอกจากจะมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำแล้ว ยังสามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที  โดยจุดเด่นที่สำคัญที่ทำให้โรงงานของบริษัท เอส เอ็น เอ็นฯ  ได้รับรางวัล GOOD FACTORY  ตามรายงานของ JMA คือ การที่ บริษัทฯ มีการก่อตั้ง  Tooling Partnership in Thailand (TPT)  ที่เป็นศูนย์กลางผนึกกำลังและความร่วมมือของบริษัทพันธมิตรคู่ค้าผู้ผลิตอุปกรณ์ แม่พิมพ์และชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งสิ้น 12 บริษัท ในปี 2556 เข้าร่วมกันอย่างเหนียวแน่น   จนเกิดเป็นการประสานงานที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ผลักดันให้อุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาที่เข้มแข็ง

nissanplan01

ด้าน มร.อูเอดะ เคอิจิ ประธาน บริษัท เอส เอ็น เอ็น  อุปกรณ์และแม่พิมพ์ จำกัด  กล่าวว่า หัวใจสำคัญที่ทำให้ได้รับรางวัลครั้งนี้เกิดจากการบริหารงานตามวิถีทางของนิสสัน  หรือที่เรียกว่า NISSAN  WAY   ทำให้สามารถบริหารจัดการงานต่างๆ ให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายได้อย่างเคร่งครัด  รวมถึงการมีจิตวิญญาณแห่งความความท้าทายในการที่จะทำเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นให้สำเร็จ เช่น การผลิตชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่มีความยากมากขึ้นและอาศัยความชำนาญสูง  เช่นการผลิต BODY SIDE Outer  สำหรับรถยนต์นิสสัน อัลเมร่า ซึ่งบริษัท เอส เอ็น เอ็นฯ  เป็นโรงงานแรกในบริษัทนิสสัน ที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นที่มีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนนี้

นายสมพงษ์ จารุสมบัติ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอ็น เอ็น  อุปกรณ์และแม่พิมพ์ จำกัด  ผู้บริหารคนไทยที่เป็นกำลังสำคัญเบื้องหลังความสำเร็จของ บริษัท เอส เอ็น เอ็นฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมและพนักงานทุกคนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับเลือกจาก JMA ให้เป็นโรงงานยอดเยี่ยมประจำปี 2558  ประเภทการบริหารจัดการโรงงาน  รางวัลนี้เป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรไทย ทั้งด้านความสามารถ การพัฒนาองค์ความรู้ ความชำนาญและการผลิตอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จคือการทำงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งเราให้ความสำคัญกับการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน รวมถึงการสื่อสารภายในองค์กร เช่นมีการประชุมแจ้งนโยบายวางแผนงานร่วมกันเป็นประจำ  ทำให้พนักงานมีความรักในองค์กรและมีอายุงานต่อเนื่อง อัตราการลาออกน้อย โดยพนักงานที่นี่ มีอายุงานเฉลี่ยนานถึง 18 ปี”

Japan Management  Association(JMA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2485  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมญี่ปุ่น และได้เริ่มการจัดมอบ “รางวัล GOOD FACTORY” ตั้งแต่ปี 2554 ให้กับโรงงานที่ดีเลิศ เพื่อสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในระดับสากล  โดยพิธีมอบรางวัล GOOD FACTORY  จะมีขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และจะมีการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลในแวดวงอุตสาหกรรมได้รับฟังในวันที่ 20-21 ตุลาคม เพื่อเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในประเทศญี่ปุ่น และประเทศต่างๆในเอเชียต่อไป

Comments are closed.