“TRS เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า”

0

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยภายใต้โครงการ “TRS เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า” ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 100 คน โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการสาธิตในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ มารยาทในการขับรถ กฎและเครื่องหมายจราจร การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น การเตรียมพร้อมก่อนการขับรถ การสาธิตการทำงานของระบบเบรก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ที่ TRS Contact Center 1255 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่      เสียค่าใช้จ่าย

 

Comments are closed.