97% ของคนซื้อรถชาวไทยใช้โทรศัพท์ช่วยตัดสินใจเลือกรถ

0

ข้อมูลจากผลวิจัยล่าสุดที่จัดทำขึ้นโดย Google และ TNS เผยว่าโทรศัพท์มือถือ คือ หัวใจหลักของการตัดสินใจซื้อรถยนต์ในประเทศไทย เนื่องจากการตัดสินใจเลือกซื้อรถถือเป็นเรื่องใหญ่ และหลายคนใช้เวลาหลายสัปดาห์เพื่อเสาะหาข้อมูล ข้อเท็จจริงก็คือ 59% ของผู้ที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานสักคันใช้เวลาพิจารณาข้อมูลอย่างน้อยสองเดือน

ผลวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่า ปี 2559 โทรศัพท์มือถือเป็นแหล่งของข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อรถที่หลากหลายของผู้ต้องการมีรถใช้เป็นประจำสม่ำเสมอ ผู้ที่ต้องการมีรถมีอุปกรณ์ที่ใช้งานเฉลี่ย 3.2 อุปกรณ์ และ 97% เลือกใช้โทรศัพท์มือถือ ซึ่งพวกเขาใช้โทรศัพท์มือถือในทุกขั้นตอนของการซื้อรถ ตั้งแต่ขั้นตอนการค้นหาที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด 32% บอกว่าพวกเขาใช้ Google Search เพื่อเริ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรถที่สนใจ และ 22% ของผู้ซื้อรถชาวไทยบอกว่าค้นหาข้อมูลรถระหว่างชมทีวีไปด้วย%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-google-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88-%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%96_3ข้อมูลที่น่าสนใจจากผลวิจัยนี้ ประกอบด้วย

คนไทยที่ต้องการซื้อรถ:

  • ต้องการ “รถที่ดีที่สุด” คำถามที่สำคัญที่สุดของผู้ที่ต้องการซื้อรถ 99% อยากรู้ว่า “รถคันไหนดีที่สุด” โดยมี 60% ใช้โทรศัพท์มือถือค้นหาคำตอบเหล่านั้น
  • ต้องการชมรถที่ถูกใจอย่างทันทีทันใด 91% ของผู้ต้องการซื้อรถบอกว่า วิดีโอ ช่วยโน้มน้าวใจของพวกเขาได้ดีต่อตัวรถและแบรนด์ผู้ผลิต ขณะที่ 31% มั่นใจว่าจะเลือกรถรุ่นไหนดีหลังรับชมวิดีโอโดยที่ไม่ต้องไปทดลองขับจริง
  • ชื่นชอบดีลที่โดนใจ 86% ของผู้ซื้อรถชาวไทยเช็คกับหลายๆ แหล่งว่าพวกเขาได้ดีลที่ดีที่สุดแล้วหรือยัง โดยได้ข้อมูลที่หลากหลายจากหลายแหล่งแต่ข้อมูลที่ดึงดูดใจมากที่สุดคือโปรโมชั่นจากรถยนต์แบรนด์ต่างๆ 92% ของผู้ซื้อรถชาวไทยบอกว่าพวกเขาพวกเขามองหาโปรโมชั่นต่างๆ อย่างจริงจัง
  • ใช้โทรศัพท์ค้นหาโชว์รูมที่จะไปซื้อ 46% ของผู้ซื้อรถชาวไทยหาข้อมูลจากโทรศัพท์เพื่อตัดสินใจว่าจะไปซื้อรถที่ไหน นอกจากจะเป็นช่องทางที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถ แต่โทรศัพท์มือถือยังพาลูกค้าไปหาโชว์รูมเลยทีเดียว

งานวิจัยนี้ยังชี้ว่าในอนาคตแนวโน้มนี้จะสูงขึ้นแน่นอนถ้าโทรศัพท์และออนไลน์เป็นหัวใจสำคัญของคนไทยเมื่อซื้อรถยนต์  ผู้บริโภคต้องการความสะดวกและประสบการณ์ที่ยุ่งยากน้อยที่สุดในเวลาช็อปปิ้งสินค้า และเมื่อเป็นเรื่องของรถยนต์ 79% ระบุว่าจะพิจารณาซื้อรถยนต์ทางออนไลน์ถ้ามีตัวเลือกนั้นให้ใช้

Jackie Wang  Industry Head, Google Thailand

%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-google-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88-%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%96_4ผู้ผลิตรถยนต์และตัวแทนจำหน่ายที่ไม่เคยต้องเผชิญกับผู้บริโภคที่ทำการบ้านเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านมาก่อน ในขณะที่ประเด็นนี้เป็นความท้าทายบริษัทรถยนต์สามารถนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางมือถือในเวลาที่ผู้บริโภคต้องการ ธุรกิจที่ทำตรงนี้ได้จะเป็นผู้ชนะในยุคที่พฤติกรรมต่างๆ เกิดขึ้นครั้งแรกบนมือถือ

“The Drive to Decide” Research shows

97% of Thai auto buyers use mobile to help decide which car to buy

%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-google-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88-%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%96_6 New research carried out by Google and TNS shows mobile is at the heart of car buying purchase decisions in Thailand. Deciding which car to buy is not a decision Thais take lightly. It takes weeks of research: in fact 59% of Thai auto buyers need at least two months to choose a new car.

The research shows that in 2016 the one constant among all the different types of information that they absorb along their journey is mobile: Thai auto buyers have an average of 3.2 devices and 97% use mobile. They use their phones at all stages, with the most important being research, with 32% saying they turn to Search to start their research and 22% of Thai car buyers said they even research while watching TV.

 

Here are the key findings from the research:

Thai auto shoppers:

  • Want “the best car”. The most important question for 99% of Thai auto shoppers is “which car is best?”. And 60% of Thai auto buyers use mobile to find this out.
  • Want to see their car in action. 91% of Thai auto buyers say video positively changed their minds about a car or manufacturer. And 31% of Thai auto buyers are so sure which car they want after watching the videos that they even feel able to skip taking a test drive.
  • Love a great deal. 86% of Thai auto buyers checked to see if they were getting a great deal. They were presented with a variety of information, but the most persuasive type of information was promotions from auto brands with 92% of Thai auto buyers saying they actively looked for promotions.
  • Use mobile to decide where to buy. 46% of Thai auto buyers turn to their smartphone to decide where to buy their cars. Mobile not only influences which cars Thais choose, it also brings customers right onto the forecourt.

If mobile and online is already at the heart of how Thai people buy cars, the research points to a future where this will only increase. Consumers want the convenience and seamless experience they get while shopping for other goods to apply to cars 79% say they would consider buying their cars online if they were given the option.

Car manufacturers and dealers have never faced a more informed consumer. While this presents challenges, if car companies can provide relevant, helpful information on mobile just when consumers want it, they will succeed in the mobile-first era.

 

Comments are closed.