MG ยกขบวนคาราวาน ส่งมอบหน้ากากอนามัย 76 จังหวัดทั่วประเทศ

0

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย ร่วมกับผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจี ส่งขบวนคาราวาน NEW MG EXTENDER ภายใต้โครงการ TOGETHER FOR BETTER THAILAND ขนส่งหน้ากากอนามัย จำนวน 300,000 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ก่อนกระจายสู่กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ชุมชนตามแผนดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย

นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า  “เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา เอ็มจีได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับกระทรวงมหาดไทยจำนวน 300,000 ชิ้น พร้อมแผนงานสนับสนุนการทำงานของภาครัฐให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยรับทำหน้าที่ขนส่งหน้ากากอนามัยจากส่วนกลางไปมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ก่อนกระจายสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนตามแผนดำเนินการของภาครัฐในแต่ละพื้นที่ ซึ่งการขนส่งหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีทั่วประเทศ และนอกจากหน้ากากอนามัยแล้ว ผู้จำหน่ายในแต่ละจังหวัดยังได้เตรียมของบริจาคอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

การขนส่งหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ เริ่มด้วยการปล่อยคาราวาน NEW MG EXTENDER จาก MG Driving Experience Centre ถนนศรีนครินทร์ ด้วยความพร้อมที่เอ็มจีมีเครือข่ายผู้จำหน่ายอยู่ทั่วประเทศ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากผู้จำหน่าย ทำให้การขนส่งสามารถกระจายไปได้อย่างทั่วถึงในทุกจังหวัด เรามีความตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ ส่งต่อความห่วงใยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ ผ่านโครงการ TOGETHER FOR BETTER THAILAND”

Comments are closed.