Porsche Digital เปิดตัวโครงการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ home-iX

0

ปอร์เช่ล้ำหน้าไปอีกระดับด้วยโครงการที่จะพลิกโฉมหน้าโลกดิจิทัล จากการดำเนินงานผ่านองค์กรลูกข่าย Porsche Digital บริษัทผู้ผลิตรถสปอร์ตชั้นนำของโลกสัญชาติเยอรมันแห่งนี้ ได้ริเริ่มปฏิบัติการดึงเอาเทคโนโลยีที่พักอาศัยและสำนักงานล้ำยุค home-iX เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของฐานบัญชาการใหญ่ในสตุ๊ทการ์ท ทั้งนี้เจ้าของโมเดลธุรกิจแบบ B2B สตาร์ทอัพ รายดังกล่าวคือผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ smart living solutions ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2016 โดยอดีตพนักงานของปอร์เช่ประกอบด้วย Mehmet Arziman และ Heiko Scholtes หนึ่งในจุดหมายสำคัญขององค์กรธุรกิจแห่งนี้คือระบบบริหารจัดการอัจฉริยะ car-to-smart home solutions ซึ่งเหมาะสำหรับหน่วยงานด้านการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์

ปัจจุบันนี้ Porsche Digital ดำรงสถานภาพเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรองของธุรกิจ home-iX บรรดาทีมงานผู้ก่อนตั้งบริษัท
ได้รับการสนับสนุนกิจการในรูปแบบของพื้นที่สำนักงานสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ข้อมูลส่งเสริมและการเป็นที่ปรึกษา
ด้านการวางแผนกลยุทธ โดย Porsche Digital ได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกับธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อดำเนินงานในฐานะ
โครงการต้นแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดของโครงการดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับทิศทางในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการอัจฉริยะทั้งส่วนของที่พักอาศัยและสำนักงาน ยานพาหนะ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารและระบบช่วยเหลือ
บริการทางดิจิทัลซึ่งสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายถึงกันได้ในส่วนของ Thilo Koslowski ผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Porsche Digital ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญในการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนของ home-iX ไว้ว่า “ในความเป็นจริงแล้ว เรายังคงก้าวเดินไปอย่างแน่วแน่ ตามกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาของเรารวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ที่จะช่วยส่งเสริมคุณค่าเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตของผลกำไรและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Porsche Digital ได้ให้คำจำกัดความของระบบ smart living ไว้ว่า “มันคือหนึ่งในหลักชัยสำคัญบนเส้นทางของการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล” คำว่า “smart living” และ “smart home” หมายรวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ในที่พักอาศัยและอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศจนกระทั่งยานพาหนะ ล้วนแล้วแต่มีปฏิสัมพันธ์และรวมศูนย์กับผู้ใช้กิจวัตรประจำวันจะได้รับการบริหารจัดการโดยอัตโนมัติด้วยเครือข่าวอัจฉริยะประสิทธิภาพสูง สะดวกสบาย เต็มไปด้วยความน่าเชื่อถือและเปี่ยมอรรถประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งในระหว่างการใช้เวลาในบ้านหรือการโดยสารเดินทางบนพาหนะ

บุกตลาดวงการ smart home ในฐานะคนกลาง

Home-iX กำลังวิจัยพัฒนารูปแบบพื้นฐานของระบบ “Smart Living as a Service” และศูนย์จัดจำหน่ายบริการ smart living ในโมเดลธุรกิจแบบ B2B ทั้งนี้บริษัทได้วางโครงสร้างของตนเองไว้ในฐานะขององค์กรสตาร์ทอัพที่ดำเนินงานอย่างเป็นกลาง นำเสนอกรรมวิธีในการแก้ไขปัญหาโดยร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่าวต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน แทนที่จะเป็นการแข่งขันกับบรรดาองค์กรเหล่านั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้อธิบายไว้ว่า “รูปแบบพื้นฐานในฟังก์ชั่นการทำงานของเรา พุ่งเป้าไปที่กลุ่มตลาด smart home” สรรหาซึ่งหนทางใหม่ๆ สำหรับตอบสนองลูกค้าในกลุ่มตลาด “smart X” อาทิเช่น องค์กรที่ประกอบกิจการด้าน smart energy หรือ smart grid home-iX รับบทบาทในการค้นคว้าเพื่อนำมาซึ่งความสอดคล้องที่เกิดขึ้นได้ในโลกของ smart living ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ อุตสาหกรรมการปลิตแบบดั้งเดิมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมยนยนต์จะมีขีดความสามารถในการออกแบบและส่งต่อประสบการณ์การใช้งานระบบ smart living ให้แก่ ลูกค้าของตนเอง อันเป็นการปูทางเพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ home-iX เชื่อว่าบรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายที่มีอยู่หลายรายนั้น จะเริ่มหันไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีจุดร่วมคือความต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรมสไตล์ smart living ที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

Porsche Digital คือศูนย์กลางองค์ความรู้ดิจิทัลของ Porsche AG สถานที่อันเป็นหัวใจสำคัญในการรวบรวมความคิด
สร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์ดิจิทัลล้ำสมัยทั้งหลาย จำแนกแยกแยะประเภทและนำมาประยุกต์ให้เป็นรูปร่าง โดยประสาน
การทำงานกับหน่วยงานอื่นของปอร์เช่ทั่วทุกมุมโลก อีกบทบาทหนึ่งคือการตามติดกระแสโลกาภิวัตน์ พิจาราณาและ
ประเมินแนวโน้มต่างๆ ที่ส่งผลกับการใช้ชีวิตของผู้คน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปอร์เช่จะสามารถเข้าไปอยู่ในใจกลางของ
ความเป็นไปทางเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ์แบบ ศูนย์วิจัย Porsche Digital ดำรงฐานะจุดเชื่อมต่อระหว่างโรงงาน
ปอร์เช่และองค์กรด้านนวัตกรรมต่างๆ ทั่วโลก นอกเหนือจากที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย
Ludwigsburg, Berlin และล่าสุดที่ Santa Clara ใน Silicon Valley ปอร์เช่ยังมีแผนการขยายส่วนงานที่มีความสำคัญทางด้านเทคโนโลยีลักษณะนี้ไปยังภูมิภาคอื่นของโลก อาทิ ทวีปเอเชียเป็นต้น

Comments are closed.