ครบรอบ 1 ปี โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา พาจิตอาสา #Doดีไปด้วยกัน

0

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พาจิตอาสากว่า 300 คน ประกอบด้วยสมาชิก Facebook CSR Society with Toyota  และลูกค้าโตโยต้า ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน เก็บขยะ และมอบเงินสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี “โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา” เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแห่งแรกนอกโรงงานโตโยต้า ตั้งอยู่ ณ บริเวณหน้าตลาดหัวรอ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งต่อองค์ความรู้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้า ผ่านการนำเสนอนิทรรศการ และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเริ่มลงมือปฏิบัติ โดยนับจากเปิดตัวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 จนถึงปัจจุบัน โตโยต้าได้ถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชน ไปแล้วกว่า 35,000 คน ผ่านการบรรยายจากเยาวชนโตโยต้า
เมืองสีเขียว ที่ได้คัดสรรมาจากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นอกจากนั้น โตโยต้ายังได้ต่อยอดให้ศูนย์ฯแห่งนี้เป็นศูนย์กลาง ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมปลูกป่า ทาสีกำแพงวัด และเก็บขยะ โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายจิตอาสาของโตโยต้า ผู้แทนจำหน่าย และคนในชุมชนท้องถิ่น

ในโอกาสครบรอบ 1 ปี โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา โตโยต้าจึงได้นำ สมาชิก CSR Facebook  และลูกค้าโตโยต้า กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมภายใต้แนวคิด #Doดีไปด้วยกัน โดยการปั่นจักรยานไปทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะบริเวณบึงพระราม และมอบเงินสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนร่วมฐานกิจกรรม Eco ต่างๆ เช่น กิจกรรมย้ายต้นกล้าลงกระถาง กิจกรรมให้ความรู้ด้าน Eco Farm จากเพจ “แม่โจ้ 68 Seed” โดยมีเหล่าศิลปินมาร่วมทำความดี และมอบความสนุกสนานแก่เหล่าสมาชิกจิตอาสาตลอดทั้งวัน ภายในงาน ได้มีการแนะนำ CSR Facebook โฉมใหม่ “Toyota Happiness Club” ที่มุ่งต่อยอดให้เป็นคลับของผู้ที่มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และมีไลฟ์สไตล์พร้อมในการทำความดี โดยผู้ที่สนใจร่วม #Doดีไปด้วยกัน สามารถติดตามเรื่องราวการทำความดีแบบง่ายๆ ตลอดจนร่วมกิจกรรมดีๆ อีกมากมาย กับโตโยต้า ได้ที่ Facebook ToyotaHappinessClub ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นไป

โตโยต้ายังคงมุ่งมั่นในการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้ทั้งในด้านวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยร่วมมือกับ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด 5 senses of nature เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสธรรมชาติผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การสังเกต สัมผัส รับฟัง ดมกลิ่น และรับรู้รสชาติ โดยมุ่งหวังให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eco – tourism) เชื่อมต่อกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สร้างสมดุลย์ระหว่างธรรมชาติและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมเมืองต่อไป

Comments are closed.