HINO เดินหน้าสร้างศูนย์กลางการผลิตและพัฒนารถเพื่อการพาณิชย์

0

บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัทโตโยต้าได้จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อย่างเป็นทางการ สำหรับศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์รถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสารของภูมิภาคอาเซียน ตั้งอยู่บนพื้นที่ 400,000 ตร.ม. (250 ไร่) ใน  นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย สุวรรณภูมิ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ   โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมแขกผู้มีเกียรติทั้งจากทางหน่วยงานภาครัฐ และคณะผู้บริหารในเครือกลุ่มบริษัทโตโยต้า รวมถึงกลุ่มบริษัทพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายนินนาท  ไชยธีรภิญโญ  ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  ,มร.มาโคะโตะ  มินะคะวะ  เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น และ มร.เทะสึยะ ไดโคะคุ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมในพิธีฯ

สำหรับ ศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ แห่งนี้ ใช้งบประมาณในการลงทุน 3,560 ล้านบาท พร้อมเปิดดำเนินการในปี พ.ศ.2564 ประกอบไปด้วยสายการผลิตใหม่ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งมีสนามทดสอบผลิตภัณฑ์พร้อมอาคารปฏิบัติการ  เพื่อผลิตและรองรับความต้องการของลูกค้าภายในประเทศ และยังสามารถส่งออกไปให้กับลูกค้าในภูมิภาคอาเซียนและประเทศอื่นๆ  จะส่งผลให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับประเทศไทย ทั้งในด้านเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ตลาดแรงงานและการส่งออกที่จะขยายตัวมากขึ้น รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ให้กับบุคลากรในประเทศ

นายสมชาย เปลี่ยนแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวอย่างมั่นใจว่า“หลังจากศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ แห่งนี้ เริ่มเปิดดำเนินการ บริษัท ฮีโน่ ประเทศไทย จะไม่เป็นเพียงแค่โรงงานผลิตรถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสารสำหรับตลาดภายในประเทศเท่านั้น แต่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งแรกของ

บริษัท ฮีโน่ ในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย โดยศูนย์แห่งนี้ประกอบด้วยโรงงานต้นแบบที่ทันสมัย มีศูนย์วิจัยและพัฒนา และสนามทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วยระยะเวลาที่รวดเร็ว ทันต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ  ที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ทํางานที่พนักงานทุกคนรักและภาคภูมิใจ มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เราจะขยายและพัฒนาความร่วมมือ กับกลุ่มบริษัทฮีโน่ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อการเจริญเติบโตและเสริมความแข็งแกร่งร่วมกันกับบริษัทในเครือ ในการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจลูกค้าในประเทศและภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยและขยายไปสู่สังคมอาเซียนต่อไป”

ศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ แห่งนี้เป็นหนึ่งในอีกหลายโครงการที่ฮีโน่พร้อมดำเนินการ เพื่อบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ตาม Global Slogan ที่ว่า เป็นมากกว่ารถบรรทุกและรถยนต์โดยสาร และตอกย้ำฮีโน่ในความเป็นผู้นำรถเพื่อการพาณิชย์ ทั้งวันนี้และอนาคต

<ภาพรวมศูนย์แห่งใหม่>

ชื่อ ศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุวรรณภูมิ
สถานที่ตั้ง บางบ่อ, สมุทรปราการ
พื้นที่ 400,000 ตารางเมตร (250 ไร่)
ฟังก์ชัน การวางแผน การพัฒนาและการผลิตรถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสารฮีโน่
ผลิตภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก และขนาดกลาง
วันเริ่มดำเนินการ ประมาณปี พ.ศ.2564
จำนวนพนักงาน ประมาณ 1,300 (ณ วันเริ่มดำเนินการ)
เงินลุงทุน 3,560 ล้านบาท

 

 

Comments are closed.