Northern Trip McLaren Club Thailand

0

ทนง ลี้อิสสระนุกูล ประธานแมคลาเรนคลับ ร่วมกับ วิทวัส ชินบารมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิช คาร์ กรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรมโร้ดทริป “Northern Trip McLaren Club Thailand” สร้างปรากฏการณ์ใหม่ครั้งแรกในไทย กับการรวมตัวของเหล่าซูเปอร์คาร์แบรนด์ดังระดับโลกอย่าง “แมคลาเรน” หลากหลายรุ่นถึง 32 คัน ทั้งแมคลาเรน 570เอสแมคลาเรน 650เอส,  แมคลาเรน 720เอส,  แมคลาเรน 600แอลที และแมคลาเรน 675แอลที พร้อมสมาชิกคลับกว่า 59 คน ที่มาร่วมสร้างสีสันและความตื่นตาตื่นใจตลอดการเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่สู่อำเภอปายในแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า 300 กิโลเมตร เพื่อชมความงามของธรรมชาติ พร้อมเดินทางไปร่วมแบ่งปันความสุขให้สังคม โดยมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ อาทิ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิงโรงเรียนบ้านสมป่องโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. แม่เงาโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. แม่ยวมน้อยโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. ลาน้อยและโรงเรียนบ้านโป่งสา เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กในโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับสมาชิกในคลับทุกคนอย่างอบอุ่น เมื่อวันก่อน

Comments are closed.