SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR “โตไป…ขับเป็น” ให้เยาวชน

0

เชิญเด็ก และเยาวชน ร่วมกิจกรรม โตไปขับเป็น” ฝึกขับสนามจำลอง ปลูกฝังวินัยจราจร ฟรี !ในงาน MOTOR EXPO 2020

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล” (SKILL DRIVING EXPERIENCE) เผยว่า กิจกรรม SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR “โตไปขับเป็นในงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 37” จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้เรียนรู้กฎจราจร และฝึกขับขี่ในถนนจำลองที่ปลอดภัย พร้อมรับใบขับขี่รุ่นเยาว์

กิจกรรมใช้เวลารวม 45 นาทีต่อรอบ รอบละไม่เกิน 10 คน แบ่งเป็น ช่วง ได้แก่ ช่วงอบรมความปลอดภัยในการใช้รถและถนน โดยวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจจราจร บรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ สัญญาณไฟ ความหมายของสัญลักษณ์ และป้ายต่างๆ ส่วนภาคปฎิบัติ จะได้ขับขี่รถบังคับขนาดเล็กในสนามจำลอง ฝึกฝนการมอง และควบคุมพวงมาลัย เพื่อสร้างทักษะการขับขี่ขั้นพื้นฐาน ปลูกฝังการเคารพกฎจราจรให้ขับขี่อย่างปลอดภัย ลดอุบัติเหตุได้ในอนาคต

โตไปขับเป็น เป็นกิจกรรมสำหรับเด็ก และเยาวชน อายุระหว่าง 48 ปี สูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม วันธรรมดา อบรม 8 รอบ เวลา 12.0020.45 น. วันหยุดราชการ อบรม 9 รอบ เวลา 11.0020.45 น.

ผู้ปกครองนำบุตรหลานไปสมัครอบรมฟรี ! ได้ในงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 37” ณ บูธ SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR  ชาลเลนเจอร์ 3 IMPACT เมืองทองธานี ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2563

Comments are closed.