วิริยะประกันภัย-กรมขนส่งทางบก ชวนตรวจรถฟรีรับเทศกาลสงกรานต์

0

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกบูรณาการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทาง มุ่งหวังลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 พร้อมให้บริการตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้นฟรี 20 รายการ ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย 31 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 28 มี.ค.- 12 เม.ย.65

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนา พบปะครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือเดินทางออกต่างจังหวัดเพื่อท่องเที่ยว รวมถึงการไปร่วมงานในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมที่ยังคงเข้มงวดในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวเช่นนี้มักมีอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ 2565” ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนการเดินทาง ตลอดจนสร้างจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ลดน้อยลง

ทั้งนี้ลูกค้าวิริยะประกันภัยและประชาชนทั่วไป สามารถนำรถยนต์เข้ามารับบริการตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จำนวน 20 รายการ อาทิ ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง ตรวจสภาพยาง ตรวจสภาพการทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ ตรวจสอบเบรก ตรวจสภาพการทำงานของเครื่องยนต์ ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ 2565” พร้อมรับของที่ระลึกฟรี! สเปรย์แอลกอฮอล์ “วีแคร์” เมื่อลงทะเบียนตอบแบบสอบถาม โดยสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565

สำหรับศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการให้บริการตรวจรถฟรี จำนวน 31 แห่ง ได้แก่  1) อู่ร่วมมิตรการาจ 2) บริษัท นิวเพื่อนยนต์ จำกัด 3) บริษัท ไทยรัตน์ยานยนต์ จำกัด 4) หจก. งามวงศ์วาน คาร์แคร์  5) บริษัท อู่นำชัย รัตนาธิเบศร์ จำกัด 6) บริษัท เจริญกิจ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด  7) บริษัท เจริญกิจ ราชพฤกษ์ จำกัด  8) บริษัท เซอร์กิต ติวานนท์ จำกัด 9) บริษัท คุงการาจ จำกัด 10) บริษัท อู่นำชัย เตาปูน จำกัด 11) บริษัท เซอร์กิตบริการ จำกัด 12) บริษัท อู่กังวานชัยการช่าง จำกัด 13) บริษัท อู่วิชัยยนต์ จำกัด 14) บริษัท เทวินทร์ คาร์เซ็นเตอร์ จำกัด 15) บริษัท อู่บอส 888 การาจ จำกัด  16) บริษัท ธนพัฒน์ ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด 17) บริษัท เพอร์เฟคท์ สปีด ไลน์ จำกัด 18) บริษัท เอส ซี ซี 65 การาจ จำกัด  19) หจก. เจดีย์ออโต้เซอร์วิส 20) หจก.เป้งการาจ 21) บริษัท เจ.เอส.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 22) บริษัท อู่ เอส.เอส. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 23) บริษัท รุ่งเจริญ บอดี้ คลีนิค จำกัด 24) บริษัท สุขุมวิท เอ.ที. เซอร์วิส 25) หจก.สุทินคาร์เซอร์วิส  26) บริษัท เฮงบอดี้คาร์ เซอร์วิส จำกัด  27) บริษัท วงษ์ศิริเลิศ คาร์ เซอร์วิส (1997) จำกัด  28) บริษัท เจริญภัณฑ์ยนตรกิจ เซอร์วิส จำกัด  29) บริษัท นที อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด สาขา 1  30) บริษัท อู่แม่กลอง จำกัด  31) บริษัท อ.พิพัฒน์ยนต์ (1989) จำกัด

 

Comments are closed.